Kerken die overwegen om CR op te nemen in hun pakket

Hoeveel (semi-) professionele hulpverleners moeten we hebben om CR te kunnen opstarten?

Het antwoord is simpel: nul. Want Celebrate recovery is primair discipelschap. Het is een discipelschaps toerusting met pastorale insteek en een missionaire uitwerking.
Celebrate Recovery is een programma waar maar één persoon werkzaam is: God, de Heilige Geest.

Er zijn wel een aantal mensen nodig die het wekelijkse gebeuren gaan faciliteren. Dat varieert van catering, PR, iemand die om de 14 dagen het onderwijs uit de leidersmap wil doorgeven, iemand die de beamer bedient etc.  Gewone christenen met drie kenmerken: A. Ze houden van God   B. Ze houden van hun medemens   C. Ze zijn bereid om gedurende een seizoen tijd te investeren om CR mogelijk te maken.

Wij leggen dit graag op een infoavond nader uit.

Hoe groot moet een kerk zijn om Celebrate Recovery aan te kunnen bieden?

Er zijn kerken met 50 leden en kerken met 1200 leden in ons land die het programma aanbieden. De omvang van de gemeenten is niet relevant ten aanzien van de vraag of Celebrate Recovery in een gemeente kan worden toegevoegd aan het programma.

Wat maakt Celebrate Recovery anders dan andere programma's?

Celebrate Recovery is ten diepste geen hulpverlening programma, maar een discipelschap’s programma. Een discipelschap programma met een pastorale insteek en een missionaire uitwerking. Maar er zijn een aantal wezenlijke verschillen. Het eerste verschil is dat er sprake is van een groepsproces. Het tweede verschil is dat het initiatief om deel te nemen en te blijven komen volledig bij de deelnemer ligt. Het derde verschil is dat iedere deelnemer een persoonlijk stappenmaatje zoekt (veelal een oud-deelnemer die het programma kent) die hem ondersteunt bij zijn stappen tot herstel. Het vierde verschil is dat wanneer een deelnemer zijn eigen herstelproces heeft afgerond, hij/ zij vaak bereid is om nieuwe deelnemers te ondersteunen bij hun stappen; zij zijn immers zelf de ervaringsdeskundigen geworden. Dat onderdeel is dus het wezenlijke van CR: er worden discipelen gevormd. Het vijfde verschil is dat ieder in zijn eigen tempo zijn herstelproces doorloopt. Dat betekent dat sommige deelnemers na 8 maanden hun hersteltraject hebben afgerond, terwijl anderen 20 maanden of langer deel blijven uitmaken van het programma.

Hoe komen we aan deelnemers?

Celebrate Recovery is GEEN cursus, maar een beweging. Dat betekent dat de belangstellenden zich niet op één of andere manier vooraf hoeven aan te melden. Het eerste gedeelte van iedere wekelijkse CR- bijeenkomst is altijd voor iedereen toegankelijk. Daarin wordt naast een tijd van aanbidding een studie gegeven over een relevant thema wat hoort bij het herstelproces. Of er is een getuigenis van een oud deelnemer. Het plaatselijke kernteam van CR zorgt ervoor dat met behulp van de suggesties uit het organisatiehandboek, regelmatig bekendheid wordt gegeven aan de CR bijeenkomsten. Zij heeft daarvoor de beschikking over folders, flyers, visitekaartjes, posters etc. Mensen die voor de eerste keer een CR bijeenkomst bezoeken, kunnen die bewuste avond nog niet meedoen in de praatgroepen die in het tweede deel van de avond gestalte krijgen, maar zij worden welkom geheten in de zogenaamde 'Nieuwkomersgroep'. Daar krijgen zij uitleg over het programma en kunnen zij hun vragen stellen. Vervolgens kunnen ze besluiten om terug te blijven komen en steeds alleen het eerste deel van de avond mee te maken. Ze kunnen ook besluiten om terug te komen en te werken aan hun eigen herstelproces. In dat geval geven ze te kennen dat ze ook graag willen meedoen aan een praatgroep en mogen aansluiten bij een groep waar ruimte is voor nieuwe deelnemers.

Hoe kunnen we vrijblijvend kennismaken met Celebrate Recovery?

Wilt u weten wat de kansen en mogelijkheden zijn voor uw kerk/ gemeente? Vraag dan een algemene info avond aan. U kunt daar met uw predikant/voorganger/raadsleden/pastorale team aanwezig zijn en uw eventuele vragen stellen na afloop van onze presentatie. Een dergelijke infobijeenkomst kunt u aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kunnen we een informatiepakket bestellen?

Iedere kerk gemeente kan zonder verdere verplichtingen een startpakket bestellen met alle basismaterialen. Dit startpakket geeft voldoende zicht alle materialen die beschikbaar zijn. Het kan dienen als eerste oriëntatie.

Waarom is het nodig om CR-partnerkerk te worden als je na de kennismaking periode besluit om met het programma te gaan werken?

Celebrate Recovery is een internationaal begrip. Overal ter wereld worden dezelfde deelnemersboekjes gebruikt van 24 lessen en is de basisopzet hetzelfde. Dat wordt ook wel het DNA van Celebrate Recovery genoemd. Daarnaast mogen kerken die met het concept werken, de voordelen plukken van nieuwe materialen, een ondersteunend landelijk kantoor, maar bovenal de voordelen van een netwerk. Kerken krijgen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen bij de opstartfase. Om dat alles te ondersteunen is het nodig dat er een zichtbaar netwerk is, bestaande uit de CR partnerkerken. Het zorgt er bovendien voor dat in geval van verhuizing deelnemers kunnen switchen van locatie zonder tegen noemenswaardige verschillen op te lopen. Niet alleen nationaal maar ook internationaal.

Wat kost het om partnerkerk te zijn?

Een CR partnerkerk betaalt €225,= per jaar. Medewerkers uit deze kerken krijgen korting bij het bezoeken van seminars; de jaarlijkse CR stafdag voor medewerkers (altijd 3e zaterdag van maart) is zelfs volledig gratis. Op de materialen is de korting tussen de 20% en 40%. Als voorbeeld: het boek Op weg naar Herstel kost normaal €17,95, maar voor een partnerkerk is dat bedrag 40% lager. Ook op de CR Bijbel wordt een korting gegeven. Daarnaast krijgt een CR partnerkerk het recht om tegen minder dan de kostprijs een eigen website te kunnen openen onder de naam: www.celebraterecovery.nl/uwstad waarop zij haar eigen gegevens kan publiceren en bijhouden. En iedere partnerkerk mag gebruikmaken van de support van het landelijk kantoor voor advies en ondersteuning.

Wat is de relatie tussen CelebrateRecovery en het AA -programma?

De AA beweging is rond de jaren 30 van de vorige eeuw ontstaan. Zij was toen een voluit christelijke beweging waarin TOEN de 12 stappen op ongeveer dezelfde wijze waren omschreven als in het HUIDIGE CR-programma. Het ontstaan van de AA is betrouwbaar weergegeven in de film “When love is not enough.” (Nederlands ondertiteld)
in de loop der jaren heeft AA stukje bij beetje het bijbelse fundament losgelaten. Zij is nu een seculiere beweging met een religieus sausje. Dat is onder andere te zien in stap drie waar gesproken wordt over “een Hogere Macht”.
Je zou kunnen zeggen dat het huidige CR programma een herontdekken is van de Bijbelse waarden waarmee ooit de AA is begonnen.
De gedachte van 12 stappen heeft Ds. John Baker geïnspireerd om te werken aan een programma met een zuivere Bijbelse basis. Hij heeft hiervoor de Bergrede van Jezus Christus als uitgangspunt gebruikt. Ds. John Baker heeft het programma ontwikkeld. U kunt op deze plaats het persoonlijk verhaal lezen van de auteur van CR.
In de praktijk zijn de deelnemers aan het AA programma voornamelijk of uitsluitend mensen die worstelen met alcohol of vergelijkbare verdovende middelen.
Het CR programma is veel breder; slechts enkele procenten van de deelnemers worstelen met verslavende middelen.

In hoeverre hebben wij de vrijheid om Celebrate Recovery in onze kerk aan te passen?

Celebrate Recovery is een zogenaamd geregistreerd handelsmerk. Kerken die ermee werken hebben beloofd de copyrights te respecteren. Alternatieve deelnemers materialen zijn dus niet toegestaan. Natuurlijk is een kerk of gemeente wel toegestaan om de avond van de week kiezen, een extra avond in te lassen of andere aspecten toe te voegen, zoals een viering met een maaltijd o.i.d. De avonden als zodanig en de deelnemers boekjes zijn echter essentieel en mogen niet aangepast worden.

Wat zijn de zichtbare gevolgen voor een kerk als zij het CR programma gaat gebruiken?

Celebrate Recovery is een programma dat door Jezus Christus wordt gebruikt om levens te vernieuwen. De persoonlijke verhalen van oud-deelnemers zijn vaak indrukwekkend. Een ander aspect is dat Celebrate Recovery er in de regel voor zorgt dat de drempel om problemen te erkennen en er aan te gaan werken lager wordt. Verder (maar dat verschilt per gemeente) wordt de werkdruk op het individuele pastoraat vaak sterk verlicht en zijn de zichtbare resultaten vaak duidelijker.

Kunnen jullie vrijblijvend een infoavond in onze kerkelijke gemeente verzorgen?

Ja, neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we kunnen een datum afspreken.

Is er ook kritiek op CR?

Ja, uiteraard. Zoals ieder bijbels programma heeft ook Celebrate Recovery haar critici. Geen enkel programma waarbij de focus ligt op het volbrachte werk van Jezus Christus ontkomt eraan, zeker niet in Nederland. Wereldwijd maken tienduizende kerken gebruik van dit programma. De meeste van hun predikanten en voorgangers hebben, voorafgaand aan de keuze om het te gaan gebruiken, het materiaal getoetst aan de bijbel. Een simpele bestudering van de achterliggende principes, de inhoudelijke tekst van de twaalf stappen en het lezen van het boek Op Weg naar Herstel kan elke twijfel wegnemen.

Waarom wij dan geen actie ondernemen tegen lasteraars en kwaadsprekers op internet en in andere media? Daar zijn enkele redenen voor:

x Internet is een vrij medium, waar iedereen zowel waarheid, halve waarheden als leugens op kan plaatsen.

x We gaan ervan uit dat ieder die belangstellend is, zelf initiatieven neemt om het materiaal te bestuderen om vervolgens eigen conclusies te trekken.

x Het Celebrate Recovery-team weet zich geroepen om door God gebruikt te worden en dienstbaar te zijn aan de kerken.

We hebben geen roeping om kwaadsprekers en lasteraars terecht te wijzen. Dat laten we graag aan anderen over!

In het volgende document staan wat vragen die u kunnen helpen om uw eigen oordeel te vormen.