De Droom

 CR in Eemland?

Het is begonnen met een droom en een verlangen om in Eemland het CR programma aan te bieden. In het voorjaar van 2021 zijn wij, Rutger, Davy, Nieck en Jacqueline bij elkaar gekomen met het verlangen om iets te doen aan de vele zoekende en beschadigde mensen die wij tegenkomen. Wij hebben alle 4 eerder kennis gemaakt met CR en een vuur in ons hart branden voor dit Bijbels herstelprogramma. Er is in september 2021 een eerste infobijeenkomst geweest, waaruit een team van 10 mensen is gegroeid, wat voldoende basis is om naar de volgende fase te gaan. De start is in september 2022.

Het is en blijft een geloofsavontuur; iedere stap kan pas gezet worden nadat de HEER de voorgaande stap heeft bevestigd! Voldoende respons, voldoende medewerkers, voldoende financiële ondersteuning, een locatie gevonden .... Het waren allemaal gebedsverhoringen .... En daarom: nu het gaat gebeuren, ervaren we dat als wonder. We zien uit naar wat HIJ gaat doen.

De droom!

Eemland. Een groot gebied rondom Amersfoort, met Bunschoten-Spakenburg als startpunt voor CR Eemland.

Eemland is een gebied met een diverse en langdurige kerk geschiedenis, gelegen in de Bible-belt. Met vele kerken, vanuit heel veel denominaties en vele gelovigen die wekelijks samenkomen in kerken en huiskringen. Vanuit dat gegeven is het een bewuste keus om CR Eemland interkerkelijk aan te bieden.

Veel christenen zouden graag zien dat het Evangelie een grotere impact zou hebben in de samenleving. En in de levens van mensen. Natuurlijk gebeuren er mooie dingen: er komen mensen tot geloof en bekering. Er zijn initiatieven om het Evangelie dichter bij de mensen te brengen. Kerkelijke initiatieven, interkerkelijke initiatieven. Dat moet zo blijven, maar is dit voldoende? Kunnen we daar tevreden over zijn?

Hoe zou Jezus eigenlijk reageren op de huidige situatie? Wat ons opvalt als wij het leven van Jezus en zijn omgang met mensen bestuderen, is dat Hij de mensen vaak daar ontmoet, waar ze zijn. Niet alleen letterlijk op locatie, maar Hij komt hen tegemoet op dat punt in hun geestelijke ontdekkingsreis waar zij zich op dat moment bevinden. Verschillende keren vraagt hij aan degene die Hij ontmoet: "Wat kan Ik voor je doen?" En als zij hem dan hun vragen, pijn, noden of frustraties vertellen, reageert Hij daarop.

Niet alleen in de samenleving van 2022 jaar geleden, maar ook in onze samenleving en in onze kerken zijn er veel mensen met pijn, moeiten en frustraties. Ze hebben negatieve levenservaring opgedaan, zijn gewond geraakt binnen relaties, hebben soms onverstandige keuzes gemaakt in hun leven en worstelen met emotionele pijn. Ze zijn beschadigd en hebben Jezus nodig! Waar kunnen zij terecht? Hoe komen we met hen in contact? Hoe speuren we de mensen op in onze kerken die worstelen met emotionele blokkades? Wat betekenen we als christenen voor mensen in de samenleving die op zoek zijn naar heling, herstel en antwoorden op hun vragen? Hebben we daar een plek voor?

 
Onze droom!!

Waar wij van dromen, is dat we als christenen uit de regio Eemland een plaats kunnen bieden, waar we mensen 'vrijblijvend' laten kennismaken met Jezus Christus, als Redder, als Genezer, als Iemand die kracht heeft om zonden te vergeven, Iemand die hoop en herstel geeft. En uitzicht op een leven, zoals God het heeft bedoeld. Onze droom is dat we een plek creëren, waarin mensen in een veilige omgeving hun problemen kunnen delen, hun tranen de vrije loop kunnen laten, met elkaar kunnen bidden, samen Zijn woord bestuderen, en elkaar helpen bij het stap-voor-stap ontdekken wie Jezus is en wat het betekent om Hem te volgen. Een plek waar sprake is van vergeving schenken en vergeving ontvangen, een plek van hoop. Een plek waar Gods Geest zijn werk doet en daardoor levens zullen veranderen en vernieuwen.

Wij geloven dat het kan! Het gebeurt al op veel plaatsen in ons land en daarbuiten. Onze droom is dat we een gezamenlijke plaats creëren, waarvan zowel mensen binnen de kerk als mensen buiten de kerk zullen herkennen dat Gods Geest daar aan het werk is!

Onze droom is dat christenen in Eemland het programma Celebrate Recovery zullen gaan omarmen. Zoiets kan tot stand komen als we de handen ineen slaan. Als christenen uit verschillende kerken en groepen elkaar de hand reiken en een visie ontwikkelen om een dergelijke plek te creëren. Als we bereid zijn om ervoor te bidden en ervoor te gáán. Vanaf september 2022 lijkt het erop dat we met elkaar deze droom stap voor stap mogen gaan realiseren!