De opstartfase

De opstartfase

Voor het uitvoeren van het CR programma zijn veel mensen nodig. Het is een programma met wekelijkse bijeenkomsten, met uitzondering van vakanties en feestdagen. Dit betekent niet dat iedere medewerker elke week aanwezig moet zijn, voor sommige bedieningen geldt dat ze bij toerbeurt kunnen worden uitgeoefend.

De stappen die wij in Eemland hebben gevolgd:

Stap 1.
September 2021. Algemene infobijeenkomst voor individuele belangstellenden.

Stap 2.
Februari 2022. Begin van een serie van 8 trainingsavonden met de potentiële medewerkers tot eind mei 2022, om vrijblijvend kennis te maken met het CR programma. Op deze manier kunnen zij aftasten of ze bereid zijn om mee te gaan werken.

Stap 3.
Juli 2022. Na afloop van stap twee is de balans opgemaakt. Er zijn voldoende medewerkers gevonden worden die één jaar beschikbaar willen zijn en het besluit valt om CR Eemland daadwerkelijk te gaan starten.

Stap 4.
Augustus 2022
Gebedsteam opstarten
Informatie naar kerken in de regio
De zoektocht naar een geschikte locatie is gaande. Zoektocht naar sponsoring

Stap 5.
De daadwerkelijke start van CelebrateRecovery zal plaatsvinden op D.V. september 2022. Klik op deze pagina voor meer informatie over de startbijeenkomsten najaar 2022.