Vraag en aanbod

Deelnemers van Celebrate Recovery zijn helden! Zij hebben besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten of om hun levensbagage de rest van hun leven met zich mee te zeulen. Zij kiezen ervoor om met behulp van God, andere deelnemers en het Bijbelse 12-stappenplan te werken aan levensvernieuwing en herstel van beschadigde emoties. Veel mensen durven zo’n stap niet te zetten. Anderen hebben tientallen excuses en kiezen ervoor om in de vicieuze cirkel te blijven, niet zelden omgeven door hulpverleners die niet in staat zijn echt bevrijding en hulp te bieden.
In Spreuken 16:32 staat vrij vertaald: “Wie zichzelf overwint, is sterker dan die een stad overwint!”.
Dat wordt realiteit in de levens van CR deelnemers.

CR deelnemers hebben al een aantal belangrijke stappen gemaakt. Ze hebben ontdekt dat er op bepaalde terreinen van het leven dingen moeten worden opgeruimd, omdat die Gods bedoeling met hun leven in de weg staan. Ze hebben ontdekt dat het beter is om de waarheid onder ogen te zien dan om de schone schijn op te blijven houden. De problematiek waar ze mee worstelen is zeer divers; elders op deze website kun je tientallen ‘Persoonlijke Verhalen’ vinden van oud deelnemers die hun herstelperiode hebben afgerond.

Echt herstel en vernieuwing komt alleen niet uit de lucht vallen. Alhoewel God soms wonderen doet, is dat niet zijn standaardmanier om in te grijpen in het leven van mensen.
Maar God is de Enige die werkt binnen CR. Alle andere betrokkenen zijn niet meer dan medewerkers die faciliteren. De oorzaak van de problematiek is vaak gedurende vele jaren opgebouwd; het herstel gaat ook in de regel stap voor stap. CR deelnemers gebruiken daarvoor de 12 Bijbelse stappen, die rechtstreeks afkomstig zijn van de woorden van Jezus Christus in de Bergrede.

CR deelnemers komen wekelijks bij elkaar. Ze luisteren in het eerste gedeelte van iedere avond naar een Bijbelstudie of een Persoonlijk Verhaal van een oud deelnemer. In het tweede gedeelte van iedere avond maken zij deel uit van de zogenaamde ‘open-deelgroep’. Deze ‘open-deelgroep’ is niet zo open als het woord doet vermoeden, want de deelnemers beloven elkaar daar iedere avond opnieuw dat ze nooit zullen doorvertellen aan anderen wat ze horen en bespreken met elkaar.
Naast deze bijeenkomsten op de avonden gaat iedere deelnemer thuis aan de slag met de deelnemersgidsen en de vragen. Dat doet hij/zij in zijn/haar eigen tempo. En daar is hulp bij nodig. De ervaring heeft geleerd dat niemand het beoogde herstel bereikt zonder een persoonlijke coach. Een persoonlijke coach heeft een aantal algemene kenmerken.

Het is een iemand:
- van hetzelfde geslacht
- met wie de deelnemer een ‘klik’ heeft
- die bereid is zich te verdiepen in het programma door het lezen van het boekje ‘Een introductie van Celebrate recovery’
- die de deelnemer wil helpen met het invullen van de persoonlijke antwoorden in de deelnemersgidsen.
- die (gemiddeld) een dagdeel per 14 dagen daarvoor wil reserveren (samen afspreken!)
- die bereid is om te luisteren en soms ook confronterend durft te zijn
- wil fungeren als klankbord
- die aanmoedigt om de volgende stap te nemen
- die geen medelijden toont, maar wel medeleven, zorg en (Bijbelse) hoop geeft
- die zelf ook zijn/haar eigen zwakten durft te delen met de CR deelnemer (een ervaringsdeskundige)
- die zelf met vallen en opstaan achter Jezus aan wil gaan
- die voor (en met) de deelnemer wil bidden
- op wie de deelnemer (binnen vooraf afgesproken grenzen) een beroep kan doen als er zich moeilijke situaties voordoen
- die zo af en toe eens een avondje meegaat naar het eerste gedeelte van de avond van een CR bijeenkomst (gewenst, maar niet noodzakelijk)

Het heeft de voorkeur dat iedere deelnemer zijn/haar eigen coach zoekt. Maar soms lukt dat niet.
Vandaar dat we een vrijblijvende pool van mogelijke coaches willen gaan vormen.
Daar kun je gebruik van maken als je graag een coach wil zijn, maar ook als je een coach zoekt. Mensen die zich aanmelden en bereid zijn om coach te zijn, worden eenmalig uitgenodigd voor een landelijke dag waarin zij meer gedetailleerde informatie ontvangen over de rol van de coach binnen het CR programma. Het bezoeken van zo’n dag is een absolute voorwaarde om deel uit te mogen maken van deze pool.

Als je een coach zoekt, stuur dan onderstaande informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zullen wij je laten weten of er iemand in jouw regio beschikbaar is als coach.

 

Ik neem deel aan Celebrate Recovery in (plaatsnaam) ……………………… en zoek een coach.

Naam: (man/vrouw)
Adres:
PC en woonplaats:
Mailadres: