Celebrate Recovery Bijbel

€ 29,95 stuk EUR

+

In deze CR-Bijbel staat het Nieuwe Testament + Psalmen + Spreuken, aangevuld met karakterstudies van bijbelse personen, Persoonlijke Verhalen, 12-stappen studies en index met verwijzingen naar bijbelsteksten.

Prijs voor Partnerkerken: 19,95

terug naar webshop