Partnerkerk worden

Partnerschap Connect & Grow
Connect & Grow kent de mogelijkheid van een kerkelijk partnerschap. Het partnerschap is enerzijds bedoeld om optimaal dienstbaar te zijn aan de plaatselijke gemeente die ervoor kiest om partner te zijn, anderzijds om de beweging van doelgerichte kerken en het discipelschap programma Celebrate Recovery te ondersteunen en te kanaliseren.

Kosten:
De jaarlijkse kosten van het partnerschap bedragen € 225,-. Een groot deel van het bedrag ontvangt de gemeente weer terug in de vorm van gratis materialen, korting op materialen, gratis deelname aan landelijke dagen en up-to-date informatie. Het gaat concreet om het volgende:

Wat ontvangt u bij het partnerschap van Connect & Grow?

• Gemeenten die partner zijn, ontvangen van alle nieuwe materialen die in het Nederlands worden uitgegeven, automatisch een gratis exemplaar .
• Partner gemeenten ontvangen korting op veel andere materialen.
• In principe zal twee keer per jaar een uitwisseling/instructiebijeenkomst worden georganiseerd.
• De leden van partnerkerken kunnen zonder kosten landelijke infodagen/seminars bezoeken. Vooraf opgeven hiervoor is wel vereist.
• Medewerkers mogen gratis naar de landelijke medewerkersdag.

Hoe lang?
Het partnerschap kan in principe ieder jaar worden opgezegd.  Wilt u uw gemeente aanmelden als partnerkerk? Doe dat dan via onderstaand formulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

OPGAVE FORMULIER:

Wij willen geregistreerd worden als partnergemeente van Connect & Grow vanaf 1 januari van dit jaar en ontvangen alsnog gratis exemplaren van alle uitgekomen materiaal vanaf die tijd. De opgegeven contactpersoon is de enige die alle post en e-mail ontvangt. Wij ontvangen vanaf heden de bovenstaande voorrechten van het partnerschap, en stemmen er mee in dat jaarlijks het verschuldigde bedrag van € 225,- van onze rekening wordt afgeschreven.

Partnerkerk worden

Naam contactpersoon(*)
Vul a.u.b. uw naam in.

Telefoon contactpersoon(*)
Vul a.u.b uw telefoonnummer in.

Functie contactpersoon(*)

E-mail contactpersoon(*)
Vul a.u.b uw e-mail adres in.

Naam kerk of gemeente(*)
Vul a.u.b de naam van uw kerk of gemeente in.

Kerkelijke denominatie(*)

Adres(*)
Vul a.u.b uw adres in.

Postcode(*)
Vul a.u.b uw postcode in.

Woonplaats(*)
Vul a.u.b uw woonplaats in, dan kunnen we contact opnemen met de dichtsbijzijnde CR-locatie.

Website kerk
Vul a.u.b de website van uw kerk of gemeente in.

Bericht

Door hieronder de eenmalige machtiging aan te vinken, verklaart u dat de door u opgegeven rekening incasso's accepteert en stemt u er mee in dat het jaarlijkse bedrag van € 225,- van de genoemde rekening wordt afgeschreven.

Eenmalige machtiging(*)
Vink het hokje aan van de eenmalige machtiging.

Naam rekeninghouder(*)
Vul a.u.b de naam van de rekeninghouder in.

Plaats rekeninghouder(*)
Vul a.u.b de plaats van de rekeninghouder in.

IBAN rekeningnummer(*)
Vul a.u.b het IBAN rekeningnummer in.