Op weg naar herstel

Folder 18 maart 2017Innerlijk herstel door middel van een 12- stappenprogramma

We leven in een gebroken wereld. Op allerlei terreinen raken mensen beschadigd of beschadigen zij zichzelf en anderen door hun houding en gedrag. Sommigen komen in een vicieuze cirkel terecht, waardoor de hoop op verandering en herstel langzamerhand kleiner wordt. Ook binnen onze kerken en gemeenten komen we mensen tegen die de gevolgen van deze gebroken wereld aan den lijve ondervinden. Zij worstelen met hun identiteit, verkeerde gewoonten of met oncontroleerbaar gedrag, met negatieve gevolgen.

Juist voor deze mensen is Jezus naar de aarde gekomen. Tijdens zijn rondwandeling op aarde had Hij juist extra tijd en aandacht voor hen. En tijdens de ontmoetingen die Hij had met mensen die worstelden, stelde Hij meestal deze vraag: "Wat wilt u dat ik voor u doe?" Het antwoord was bijna altijd: Dat ik gezond mag worden. En dat is wat Hij deed: mensen gezond maken.

Innerlijke genezing is iets dat we vanuit onszelf niet kunnen bewerkstelligen. Jezus zei: Ik ben gekomen om de mens het leven te geven in al zijn volheid. (Joh 10:10). Vanuit op de Bijbel gebaseerde principes, zoals we die o.a. vinden in de Bergrede, is het herstelprogramma Celebrate Recovery ontstaan. Velen hebben hierdoor de weg naar Jezus en innerlijk herstel gevonden. Iets voor u? Of voor uw gemeente? Lees dan verder op deze website en ontdek wat CR voor u en uw gemeente kan betekenen.