Welkom

Laat God je de rust geven om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen,maar ook de moed om te veranderen, wat je wel kunt veranderen.

Vraag je,je af of je leven overeenkomt met hoe God het had bedoeld?

Worstel je met problemen waar je alleen niet uitkomt?

Zou je in een veilige omgeving willen praten over wat je bezighoudt?

Mogelijk ben je op de goede plek beland. Kijk gerust even rond op onze site.

Wij bieden het programma Celebrate Recovery (CR) aan. Een programma wat geen begin en geen eind kent,waardoor iedereen op zijn of haar tijd kan starten en ook weer eindigen.Iedereen die op bepaalde gebieden van zijn leven herstel nodig heeft,kan aan het programma deelnemen. CR helpt levenservaringen vanuit 8 Bijbelse principes uit de Bergrede,uit te leggen en je in staat te stellen aan de hand van 12 stappen, verdeeld over 25 lessen, je gebondenheid om te zetten in vrijheid.

Je bent niet de enige die op zoek is! “We all got bruises” En  dat is precies waar Jezus voor naar deze wereld is gekomen. Waar Hij kwam maakte Hij mensen gezond. “ Ik ben gekomen om de mens het leven  te geven in al zijn volheid” zei Hij over zichzelf( Joh.10:10) Bij Celebrate Recovery leren we in openheid en eerlijkheid  hoe we kunnen leven in vertrouwen op Jezus en hoe we innerlijke genezing en groei kunnen ontvangen.

We hopen dat deze  site je meer duidelijkheid biedt over hoe CELEBRATE RECOVERY  in elkaar zit en hoe een avond eruit ziet. Als je voor het eerst een avond bijwoont, is er altijd iemand beschikbaar om meer uitleg te geven. Natuurlijk mag je ook contact met ons opnemen als je meer wilt weten, loop gerust  vrijblijvend binnen op woensdagavond in DE HEMKERK  Smidsstraat 8  8601 WB  Sneek.

JE BENT op WOENSDAGAVOND OM 19.15 UUR WELKOM IN DE HEMKERK, kijk in de agenda voor de datums.

HET PROGRAMMA BEGINT OM 19.30 uur. TOT DAN!

Let op! In de EGS te Sneek bieden we naast CR ook het programma Leven in Vrijheid aan. Dit heeft meer een bevrijdingspastoraal karakter (www.egs-sneek.nl ). Deelnemers van CR kunnen daar gebruik van maken, daarom is er op de volgende woensdagen geen CR: 1, 15 & 29 november en 13 & 20 december (2023).