Drie soorten bijeenkomsten binnen CR
Wanneer je in contact komt met CR merk je al snel dat er binnen CR sprake is van drie verschillende soorten groepsbijeenkomsten. Deze 3 manieren zijn: grote groepsbijeenkomst, de open deelgroepen en de persoonlijke contacten met de coach.

Iedere week is er een algemene ontmoeting. DEZE BIJEENKOMST IS ALTIJD VOOR IEDEREEN VRIJ TOEGANKELIJK! Op deze avond wordt er begonnen met een bijeenkomst in de grote groep. Iedereen komt samen voor lofprijs, aanbidding en onderwijs of om te luisteren naar het persoonlijke verhaal van iemand die door deelname aan CR herstel heeft ervaren in zijn/haar leven. Vervolgens gaat men uiteen in de zgn. "open-deelgroepen". Daar worden persoonlijke ervaringen en leermomenten gedeeld. Daarnaast zijn er, na ongeveer drie maanden vanaf de start, ook persoonlijke gesprekken met een coach.

Hoe groot moet je zijn?
Het is begrijpelijk, maar zeker niet terecht, dat velen denken dat Celebrate Recovery alleen in kerken die een grote omvang hebben, kan draaien. De kleinste gemeente in ons land die werkt met Celebrate Recovery telt 50 leden. In deze gemeente is het CR- programma net zo effectief en waardevol als in de grootste gemeente in ons land met 1600 leden.