Wat kost deelname aan CR?

CR is een internationaal discipelschapsprogramma wat gericht is op herstel en vernieuwing. Het is Christuscentrisch en resultaatgericht. Wie de persoonlijke verhalen van oud-deelnemers op deze webpagina leest, zal daarin voldoende signalen tegenkomen die dat bevestigen.

Omdat de kosten die kerken moeten betalen verschillen ( koffie/thee/fris en versnaperingen in het CR café / al of geen huur voor de gebruikte ruimtes) is er geen landelijke deelnameprijs vastgesteld. Maar wel een richtlijn waar de organiserende kerken naar eigen inzicht mee om mogen gaan. De richtlijn bedraagt € 42,- per kwartaal.
Daarbij is in ieder geval het startpakket inbegrepen.

Dat omvat:
deelnemersgids 1
een video met een uitleg van het programma
een dagboek voor de eerste 90 dagen
een poster met het gebed van innerlijke rust
een kaart met het gebed van innerlijke rust
een map met de uittreksels van de 25 lessen.

Wanneer een deelnemersgids is doorgewerkt en ingevuld, wordt kosteloos een volgend exemplaar uitgereikt. Er zijn in totaal vier deelnemersgidsen. In sommige kerken ontvangt de deelnemer voor dit bedrag ook de 1000 pagina tellende CR bijbel van het Nieuwe Testament, Psalmen en Spreuken.

Informeer bij je lokale CR wat de deelnamekosten per kwartaal zijn. En of dat bedrag inclusief of exclusief consumpties is. Afhankelijk van de lengte van de zomervakantie en andere vakantiedagen, zullen er gemiddeld 45 CR bijeenkomsten op jaarbasis zijn.