Het DNA van Celebrate Recovery is uniek

De volgende punten zijn essentieel en gelden wereldwijd waar Celebrate Recovery wordt gepresenteerd.

1. Jezus Christus is de centrale persoon in het CR programma. Het is gebaseerd op Zijn verlossende en vernieuwende werk in mensen.

2. Het curriculum bestaat uit de CR-Bijbel, de handleiding voor leiders, het organisatiehandboek, vier deelnemers gidsen en vier vervolg/verdiepings deelnemers gidsen, al deze materialen zijn exclusief. De "grote-groep" lessen worden gegeven vanuit de handleiding voor leiders; de daarin staande Bijbelgedeelten zijn de belangrijkste aandachtspunten in deze lessen. Dit is om (internationaal) samenhang te bewaren binnen de groepen. Degenen die het onderwijs geven, mogen daarnaast hun eigen creativiteit gebruiken door middel van aanvullende tekstgedeelten, voorbeelden en eigen ervaringen.

3a. Celebrate Recovery bijeenkomsten worden wekelijks gehouden (met uitzondering van ter plaatse afgesproken vakantieperiodes). Het rooster met de planning wordt vermeld op de website van de betreffende locatie aangevuld met informatie voor 'nieuwkomers'. Celebrate Recovery is geen cursus, maar een beweging, waar iedereen ten alle tijden welkom is om aan te haken en in zijn of haar eigen tempo de deelnemersgidsen te verwerken.

3b. Het gebruik van de Celebrate Recovery Bijbel wordt sterk aangemoedigd vanwege het feit dat het de enige bijbel is die rechtstreekse aanvullingen geeft op het stappenplan en de achterliggende principes. De CR Bijbel is ontworpen om te werken met de middelen die ontwikkeld en getest zijn in de internationale ministry van Celebrate Recovery.

4. Celebrate Recovery is erop gebaseerd om te werken in groepen. Met uitzondering van de grote groepsbijeenkomsten zijn de bijeenkomsten van de zgn. open deelgroepen altijd gescheiden in mannen- en vrouwengroepen. In elke bijeenkomst van de groep worden de richtlijnen voor het functioneren en omgaan met elkaar, opnieuw gelezen en benadrukt.

5. We geloven dat elke groep primair verantwoording aflegt aan Christus, daarna aan de leiding van de plaatselijke kerk, en zich vervolgens conformeert aan de richtlijnen zoals die internationaal zijn aangereikt.

Download hier het artikel (PDF) waarin u meer kunt lezen over de uitwerking van het Celebrate Recovery programma.