Ervaringen van kerken en predikanten

Inmiddels zijn we als VBE alweer het derde jaar ingegaan met CR. De afgelopen jaren hebben steeds ongeveer 25 mensen aan CR deelgenomen, op dit moment is er een groep van 20 deelnemers betrokken. We hebben gezien dat CR-deelnemers pijn en verdriet uit het verleden hebben verwerkt en dat ze langzaam maar zeker vernieuwd werden in hun denken. De deelgroepen waren soms zo hecht dat ze elkaar zelfs niet wilden missen in de zomervakantie. Ze spraken dan bij iemand thuis af om zo toch met elkaar dingen te kunnen delen. Mensen raken soms beschadigd door relaties, maar de CR-deelgroepen bewijzen dat mensen ook herstel vinden door relaties!

Het Bijbels onderwijs plus de onderlinge contacten maken dat mensen tot vernieuwing komen en bruikbaar worden in Gods Koninkrijk!

Jan Stoorvogel,
voorganger Vrije Baptistengemeente Emmen

>>>

Al enkele jaren gebruiken wij het programma van CR in onze gemeente, de WEG (Westfriese Evangelie Gemeente). We zijn er blij mee. Na een opstartjaar waarin we best veel hebben georganiseerd, hebben we nu sprekers, getuigenis-gevers en zangleiding goed ingewerkt. CR werkt bij ons nog kleinschalig. We hebben steeds zo'n 10 deelnemers, een mannen- en een vrouwengroep. De gespreksleiding in de groepen wisselt af en toe. Het is soms best pittig, vooral voor de gespreksleiders. Zij besteden immers elke week een avond aan CR. Is het allemaal die moeite wel waard? Wij vinden van wel! Er vinden significante veranderingen plaats in het leven van de deelnemers. Soms groots, maar meestal met kleine stapjes vooruit. Het ontlast het privé pastoraat en heeft zeker toegevoegde waarde doordat mensen sámen door een proces heengaan. We gebruiken het programma ook interkerkelijk: Het staat open voor deelnemers uit andere gemeenten en daar wordt gebruik van gemaakt. Wij zien dat de impact groter is dan we eerst vermoedden. Mensen veranderen, groeien dichter naar Jezus toe en ontvangen én vieren herstel.

Simon van Groningen
voorganger van 'de WEG.'

>>>

Deze ervaring is vanuit de kleinste gemeente in ons land die CR aanbiedt:

PRECIES EEN JAAR GELEDEN BEGONNEN WE MET EEN PILOT VOOR CR...!!!

Weten jullie nog hoe spannend de eerste avond was? Twee leden van het CR team gingen voor de eerste keer hun persoonlijk verhaal vertellen. We verwachtten eigenlijk een deelnemer - of hoopten dat ze zou komen - en we wisten dat het team bestaande uit 3 personen er zouden zijn. Ook was het spannend of het zou lukken met het onderwijs. Zouden er genoeg sprekers zijn voor 14 avonden? en zouden de deelnemers wel (blijven) komen? De eerste avond waren er al 8 mensen! En iedereen is op dit moment nog in beeld.

In september 2011 zijn we gestart met CR. Na een jaar elke dinsdagavond in basisschool Veerkracht begint CR relaxed te worden. We zijn niet toegenomen in aantal maar er zijn meer mannen (dat was een gebedspunt) en er is zeker groei: er is meer openheid, erkenning, steun, onderlinge verbondenheid, en acceptatie. ook het team is gegroeid, hebben ons verhaal (meerdere keren) verteld, maken muziek, groeien in leidinggeven en veranderen zelf. Anneke is zelfs op TV geweest met haar verhaal (De Verandering, EO)!

Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we met zo'n kleine gemeente zouden kunnen beginnen met het hele jaarprogramma van CR. Maar a-l-l-e-s is mogelijk. CR is kerk zijn zoals het bedoeld is, dit is een citaat van een van de deelnemers. CR leeft wel degelijk binnen New Life West. Twee vrouwen bidden elke dinsdagavond. Negen verschillende mensen hebben onderwijs gegeven (dat is de helft van alle gemeenteleden). Het is tot nu toe gelukt om elke 2 weken iemand te regelen die een persoonlijk verhaal wil vertellen, ongelooflijk! CR is goed voor mensen die God al heel lang kennen en mensen die net naar Hem op zoek zijn. dat vind ik nog wel het meest bemoedigend om te zien.

Griët Bos
New Life West, Amsterdam

>>>

Deze ervaring is vanuit de grootste gemeente in ons land die CR aanbiedt:

Wij hebben de afgelopen jaren weer heel wat getuigenissen gekregen. Deze komende weken zal ik er een aantal uitzoeken en de betreffende mensen toestemming vragen of ze op de CR site mogen staan. Celebrate Recovery is toch zo'n fantastisch programma: afgelopen donderdag zijn we weer met een nieuwe stroom, inmiddels alweer stroom 15, met 76 mensen gestart. Vooral mond-op- mond reclame doet goed zijn werk.

Eskea Jonkman
Drachten

>>>

En een ervaring vanuit een gemeente die in 2012 is begonnen met de gemeentebrede campagne "Op weg naar Herstel":

We hebben nu vier diensten gehad en zitten dus op de helft. We vinden zelf dat het erg goed loopt. Gemeenteleden zijn enthousiast en positief over het programma, gasten zijn erg positief over de inhoud en stijl van de preken. Bij de uitnodiging om radicaal voor Jezus te kiezen in de derde dienst kwamen zo'n 25 mensen naar voren; erg bemoedigend. Niet allemaal nieuwe bekeerlingen, maar ook veel mensen die zich opnieuw wilden toewijden. De campagne is bij ons aangekondigd als "Acht weken kennismaken met CR". Gedurende deze periode is er elke week kring (normaal om de twee weken) en de diensten vormen één geheel, de voorganger haalt ook steeds even terug wat we in de voorgaande diensten hebben behandeld. Voorafgaand aan de prediking speelt het dramateam in elke dienst een kringgesprek waar verschillende karakters worden uitgespeeld wat aansluit op het thema van de dienst, daartussen hebben we een intro-filmpje gemaakt waar de thema's van de voorgaande diensten langskomen. Bovendien hebben de muziekteams een CR-lied geïntroduceerd wat elke week gezongen wordt.

We hebben nu vier verschillende predikers gehad en zij volgen redelijk goed de aangeleverde preken. Het kerkbezoek is stijgend te noemen, het is niet te zeggen of dit nu speciaal door het programma komt, het kan ook mede het effect zijn van een nieuwe voorganger. Paul is officieel per 1 jan. begonnen, in de dienst waarin hij voorging was het opvallend druk. Bovendien was er al een toename van gasten nu we in ons nieuwe gebouw samenkomen.

In de kringen gaat het erg goed, het is wel spannend hier en daar. Wat opvalt dat kringleden veel opener zijn dan normaal. De kringen proberen na de inleiding in mannen- en vrouwengroepen apart te gaan zitten. Kringleiders merken dat dit wel goed werkt al is het praktisch hier en daar wel wat moeilijk realiseerbaar. Soms is de verhouding mannen/vrouwen in de kring ook niet optimaal. Het vraagt wel extra van de kringleiders, vooral in de mannengroepen merken de kringleiders dat ze zichzelf eerst moeten geven voor er ook maar een gesprek op gang komt. Elke week kring wordt wel als zeer intensief ervaren. In vorige campagnes merkten we dat het kringbezoek in de laatste weken afnam. Hopelijk gebeurt dat nu niet.

Van de gemeenteleden gaat er ongeveer 70% naar een kring. Er zijn nu twee nieuwe kringen gestart speciaal voor deze 8 weken, 25 nieuwe kringleden(!), dit zijn zowel gasten als een aantal gemeenteleden. Maandag was de eerste officiële aanmelding voor het jaarprogramma binnen! We hebben er zin in, voorbereidingen lopen goed, een mooi team aan medewerkers.

Magda Brinksma
Sneek

>>>

Celebrate Recovery steunt op een paar belangrijke pijlers. Bijbelse principes, veiligheid en tijd zijn de belangrijkste. We staan iedere keer weer verbaasd en verwonderd hoe mensenlevens ingrijpend veranderen en vernieuwen. Er komt nieuwe hoop, een nieuw perspectief, een heel nieuw denken en leven, zelfs in levens van mensen die de hoop op verandering al hadden opgegeven. Het geheim daarvan is Jezus die levend en krachtig doorwerkt in harten en gedachten. Het programma schept voor dat vernieuwende werk de kaders. Celebrate Recovery bouwt aan mensenlevens en daarmee ook aan de gemeente en Gods Koninkrijk.

Wieger Sikkema
voormalig pastor zorgbeleid Bethel in Drachten

>>>

De afgelopen drie jaar heeft het pastorale programma CelebrateRecovery bij ons in de gemeente gedraaid. Het waren geen grote groepen, maar bijna alle deelnemers waren zeer enthousiast. Het programma voorziet in een uitstekende opzet voor onderwijs en bespreking in groepsverband van de fundamentele waarheden van je geloof. Hierdoor staan niet problemen centraal, maar de belangrijkste geloofswaarheden, en dan veelal praktisch vorm gegeven. De meeste deelnemers zijn erg geholpen in hun persoonlijke geloofsleven en kunnen hierna ook veel beter omgaan met hun problemen en persoonlijke strijd. Ook was er steeds een prima samenwerking met de catering en de gebedsgroep, die beide voortdurend op de avonden ondersteuning gaven. Een heel goed pastoraal groepsprogramma dat ik van harte kan aanbevelen.

Ludy Fabriek
voormalig voorganger VBG Nehemia in Dokkum

>>>

In de afgelopen vijf jaar dat ik met CR heb gewerkt ben ik zeer enthousiast geworden over dit programma. De deelnemers worden meegenomen in een proces van heiliging. Daarbij staat het werk van de Heilige Geest centraal, maar ook de verantwoordelijkheid van de mens zelf. Het feit dat mensen met elkaar hun verhaal kunnen delen werkt in veel gevallen bevrijdend omdat de gesprekken vanuit de begeleidende materialen Bijbels genormeerd worden. Regelmatig hoor en zie ik mensen die blijvende veranderingen hebben ondergaan en enthousiast zijn om zich voor anderen te gaan inzetten.

Van harte aanbevolen!

Drs Kees van Velzen
voormalig voorganger de Pijler in Lelystad