Hoogmoed erkennen
Ik erken dat ik zelf niet bij machte ben om mijn pijn, frustraties en verkeerde gewoonten onder controle te krijgen. Ik ben namelijk God niet.
Gelukkig zijn zij, die nederig van hart zijn. Matt.5:3

Er is hoop – God bestaat
Ik geloof dat God bestaat, dat ik belangrijk voor Hem ben en dat Hij de kracht heeft om mij te herstellen.
Gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden. Matt.5:4

Radicaal kiezen voor God
Ik maak de radicale keuze om mijn leven en mijn wil aan de zorg en leiding van Jezus toe te vertrouwen.
Gelukkig zijn de zachtmoedigen. Matt. 5:5

Schuld belijden
Ik belijd open en eerlijk mijn fouten tegenover mijzelf, tegenover God en tegenover iemand die ik vertrouw.
Gelukkig zijn zij, die zuiver van hart zijn. Matt. 5:8

Toelaten van Gods wil
Ik geef God alle ruimte om elke verandering aan te brengen die Hij nodig vindt en ik vraag Hem nederig al mijn verkeerde denk- en gedragspatronen te veranderen.
Gelukkig zijn zij, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Matt. 5:6

Evalueren van relaties
Ik vergeef mensen die mij pijn gedaan hebben. Ik maak het weer goed met mensen die ik zelf pijn gedaan heb, tenzij dit hen of anderen opnieuw beschadigt.
Gelukkig zijn de barmhartigen. Matt. 5:7
Gelukkig zijn de vredestichters. Matt. 5:9

Leven vanuit Gods kracht
Ik neem dagelijks tijd om God en mijzelf beter te leren kennen. Hierdoor leer ik God en Zijn wil voor mijn leven beter kennen en ontvang ik de kracht om Zijn wil te doen.
Gelukkig zijn zij, die nederig van hart zijn. Matt. 5:3

Dienen vanuit ervaring
Ik ben getuige van het herstellende werk van God in mijn leven en ik geef die ervaring graag door in woorden en levensstijl.
Gelukkig zijn zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen: voor hen is het hemelse koninkrijk. Mat. 5:10