Dag 86 t/m 90

Dag 86: Doorbreek de stilte
“Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.” Spreuken 3:5-6

“Ik zie niet in wat hier bij elkaar zitten en over mijn problemen praten voor zin heeft, wanneer er niemand is die reageert op wat ik zeg.” Zo reageerde afgelopen week een gefrustreerde deelnemer van onze nieuwkomersgroep. En ik begrijp heel goed wat hij bedoelde. Iets wat namelijk heel vreemd lijkt aan Celebrate Recovery is dat er in gesprekken niet direct advies aangereikt wordt. Ook wordt er niet altijd feedback gegeven op wat mensen delen in de groep. Wij vinden het heel normaal om in gesprekken op elkaar te reageren en advies te geven. Bij Celebrate Recovery doorbreken we de stilte eigenlijk op twee manieren. Allereerst delen we ons eigen verhaal en ten tweede maken we contact met een ander door naar zijn/haar verhaal te luisteren.

Het doorbreken van de stilte is van groot belang. Dingen waarover we niet kunnen praten houden ons gevangen. Zodra we iets openlijk delen verbreken we daarmee de macht die dit geheim over ons leven heeft. Doordat er niet direct een reactie wordt gegeven, hoeven we ook niet bang te zijn om terechtgewezen of veroordeeld te worden. We kunnen zonder angst ons hart uitstorten.
Wanneer we naar een ander luisteren zonder iets te zeggen,  valt ons vaak op hoeveel we gemeenschappelijk hebben. Op dat moment kunnen we contact leggen met mensen die we misschien voorheen uit de weg gegaan zouden zijn. Hierdoor kunnen we zien hoe God werkt in de levens van andere mensen. Dat geeft ons hoop dat Hij ook in ons leven kan werken. We zijn niet alleen.

Gebed
Heer, dank U voor het besef hoe belangrijk het doorbreken van de stilte door te luisteren is. Hierdoor durf ik me open te stellen naar andere toe en mag ik door hen gesteund worden. In Jezus Naam. Amen.


Dag 87: Droge sponzen
“Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.” 1Joh 3:18

Een manier om een herstel proces voor je te zien, is door te denken aan wat water doet met een droge spons. We beginnen een herstel proces helemaal uitgedroogd en dorstend naar leven. Vaak hebben we al allerlei andere dingen geprobeerd, maar tot nu toe heeft niets geholpen. We zijn gaan beseffen dat alleen onze Maker ons dat kan geven waar we zo wanhopig naar verlangen. Net als een droge spons water opneemt, zo geeft het Celebrate Recovery proces ons de mogelijkheid Gods vrede, liefde, genade en vergeving in ons op te nemen. Wat een heerlijk gevoel, wanneer onze uitgedroogde geest al dat leven gevende water opzuigt! Er zal zelfs een moment komen dat we verzadigd raken, we zitten dan helemaal vol. Pas wanneer we onszelf door middel van onze daden ‘uitknijpen’ over anderen kunnen we weer meer in ons opnemen. Dit is een heel gezond proces. Iedereen weet dat wanneer je een natte spons een paar dagen op het aanrecht laat liggen, deze gaat stinken.
Er wordt wel gezegd “Je kunt iets pas bij je houden, wanneer je het weggeeft” en dat is wat daden dan ook zo belangrijk maakt. Wanneer je aan de slag gaat, al Gods goedheid in je opneemt, maar er niets van doorgeeft, zul je al snel gaan lijken op zo’n natte spons: ranzig en stinkend. Gods werkwijze is ons vullen, ons uitknijpen en ons dan opnieuw vullen.

Gebed
Heilige Vader, ik vind het heerlijk om te voelen dat Uw leven gevende Geest mij vult. Help me om steeds zuiver en gezond te blijven door ook aan anderen uit te delen wat ik van U gekregen heb. In Jezus’ Naam. Amen.

Dag 88: Alles op alles zetten
“Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God.’” Lukas 9:62

Mijn kleinzoon van vier is een fanatiek insecten jager. Hij is soms uren bezig in de tuin, kijkend onder elke steen, zoekend naar pissebedden en andere kleine insecten. Hij is altijd heel gefocust bezig. Wanneer iemand van ons de tuin inloopt, is hij altijd blij wanneer we hem willen helpen bij zijn belangrijke ‘missie’.
Een keer viel het me op hoe toegewijd mijn kleinzoon is aan zijn zoektocht. Ik realiseerde me iets belangrijks: wanneer wij zoeken naar heelheid moeten we echt onder elke steen kijken om niets te missen van de schatten die God voor ons heeft klaargelegd. God beloont ons harde werken graag met onverwachte zegeningen. We vinden die echter alleen als we ijverig zoeken.
Voor herstel is het niet genoeg om ergens even vluchtig naar te kijken. Om ware vrede, genezing, vergeving, moed en al die andere dingen die horen bij heelheid te kunnen vinden, moeten we steeds gefocust en toegewijd zijn. We moeten bereid zijn om alle hulpmiddelen die God ons geeft te gebruiken. We moeten een beroep (durven) doen op iedereen die ons zou kunnen helpen. We moeten alles op alles zetten. Net als mijn kleinzoon moeten we onder elke steen kijken.

Gebed
Hemelse Vader, wilt U mijn hart vullen met passie, vuur en toewijding aan mijn herstel en wilt U mij helpen om elke zegening die U voor mij hebt klaargelegd ook te vinden. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 89: Opgroeien
“Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.” 1 Kor 13:11

Eén van onze dochters is vandaag jarig en wordt zeventien. We vieren het met spelletjes en we gaan vandaag naar een pretpark. Ik geniet altijd ontzettend van dit soort dagen, hoewel ik me vandaag ook realiseer dat er dus al zestien eerdere verjaardagen gepasseerd zijn. Voor mij voelt het alsof ik één keer met mijn ogen geknipperd heb en mijn dochter ineens op de middelbare school zat. Waar is de tijd gebleven?
Ik heb de laatste tijd, net als veel ouders, vaak naar baby foto’s van mijn dochter zitten kijken. Die deden me terugdenken aan speciale momenten. Het lijkt een beetje of al die dagen in een waas aan me voorbij zijn gegaan, maar ik heb toch echt elke dag beleefd. Destijds leken sommige dagen, vooral wanneer we een hoop slaap tekort kwamen, eindeloos te duren.
Herstel kan soms net zo voelen. We hebben alle stappen doorlopen en vragen ons af waar de tijd gebleven is. Wanneer je echter terugdenkt kun je je dagen en soms zelfs weken herinneren, waarin je niet vooruit leek te komen. Het voelde soms alsof je muurvast zat.
We kunnen nu echter zien dat we steeds meer op Jezus zijn gaan lijken in hoe we omgaan met tegenslag. We hebben geleerd van mensen te houden zelfs wanneer ze niet zo ‘liefelijk’ zijn. We hebben geleerd zaken vanuit een ander perspectief te bekijken.

Gebed
Vader, dank U dat U ervoor heeft gezorgd dat ik dit hele proces heb kunnen doorlopen en dank U dat U mij er steeds aan heeft herinnerd dat U altijd bij me bent. In Jezus’ Naam, Amen.


Dag 90: Stap vier
‘Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de Heer.’ Klaagliederen 3:40

Nu we in beweging gekomen zijn, zijn we ook klaar om aan de slag te gaan. Stap vier is het begin van het schoonmaak/opruim proces. Met stap 2 en 3 hebben we onze eigen situatie beoordeeld. We hebben onze manier van denken veranderd. En hebben we besloten ons leven aan God, de hoogste Heer, over te geven.
Om een simpel beeld te schetsen, we hebben ontdekt dat we rottende tanden hebben. We hebben besloten dat we daar iets aan willen gaan doen. Nu zijn we klaar om de rotte plekken, ontstaan door vroegere fouten, weg te gaan halen. Deze verrotte plekken hebben zich in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid. Ze hebben ons – zowel in het verleden als nu – er steeds van weerhouden eerlijk naar onze eigen situatie te kijken.

Stap 4; we maken een open en eerlijke morele inventarisatie van onszelf.

Het doel van stap vier is dat we onze geheimen niet meer ontkennen, maar dat we ze onder ogen zien. Wanneer we de rotte plekken weghalen worden we geconfronteerd met de waarheid over onszelf en over anderen. Dat kan heel beangstigend zijn. Het kan ons heel onzeker maken en ons een heel onbehagelijk gevoel geven. Gelukkig verwacht God niet van ons dat we hier alleen doorheen gaan. Omdat we Hem mee gevraagd hebben gaat Hij ook met ons mee. Hij troost ons en moedigt ons aan.
We hebben inmiddels al een lange weg achter ons. We hebben geleerd dat elke stap op zich een overwinning is. Herstel is een moeilijk proces omdat we er harde waarheden voor onder ogen moeten durven zien. Maar de waarheid zal ons altijd bevrijden.

Gebed
Vader, ik verlang ernaar vrij te zijn om U te dienen met mijn hele hart en heel mijn denken. Ik zie alleen op tegen alles wat er nog op mijn pad zal komen. Dank U voor Uw belofte dat U mij nooit alleen zult laten. In Jezus’ Naam. Amen.