Dag 91 t/m 100

Dag 91: De complete waarheid
“Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt.” Kolossenzen 3:9-10

Enige tijd geleden hoorde ik op de radio een reclamespotje. Een bedrijf sprak over hun grote succes in het doen van voorspellingen in de financiële wereld. Hun eerste vijf voorspellingen waren uitgekomen. Iedereen werd dan ook aangemoedigd om nu te investeren in hun nieuwste voorspelling. Als we niet alles wat we bezaten wilden verliezen, maar geld wilden verdienen, hoefden we enkel te investeren in hun voorstel. En de waarheid, zoals zij die voorstelden te aanvaarden.
Ik denk dat we dit allemaal wel eens doen. We willen graag dat anderen geloven in de waarheid zoals wij die voorstellen. Er is hierbij echter één moeilijkheid. Wat wij voorstellen als de waarheid, is ( net als in de radio reclame) vaak maar een halve waarheid. En een halve waarheid is in feite een hele leugen.  Dit is één van de leerpunten van Celebrate Recovery. We worden uitgedaagd onze levens aan te passen aan de waarheid. In plaats van de waarheid aan te passen aan onze levens.
Een halve waarheid, een leugentje om bestwil of de waarheid een beetje oprekken, bestaat eigenlijk niet. We spreken de waarheid, leven de waarheid en geloven de waarheid of we doen dit allemaal niet. Zo simpel is het. Van alle lessen en leerpunten is dit misschien wel de belangrijkste. We zullen nooit helemaal compleet of heel zijn, als we niet leven in de waarheid.

Gebed
Heer, ik begrijp dat mijn nieuwe leven gebaseerd moet zijn op waarheid, de hele waarheid. Wilt U me helpen af te rekenen met halve waarheden en helemaal voor U te leven? In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 92: De schade door verbittering
“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.” Mat 6:12-13

Er is maar één manier om ervoor te zorgen dat we nooit gekwetst zullen worden door anderen, en dat is door solitair te gaan leven. Zodra we met meer dan één persoon zijn, kunnen we elkaar kwetsen en pijn doen. Dat zijn de scherpe randjes van elke relatie. We kunnen niet voorkomen dat we af en toe gekwetst worden. We kunnen wel bepalen hoe we daarop reageren. En dat is heel belangrijk.
Heel vaak houden we onze pijn en boosheid vast, totdat we erdoor verbitterd raken. We denken vaak dat zolang wij iets niet vergeten, die ander niet zomaar weg kan komen met wat hij gedaan heeft. Het probleem is alleen dat degene die ons gekwetst heeft, zich daar vaak helemaal niet van bewust is. En dat er door verbittering geen genezing plaats kan vinden.
Een andere manier van reageren is wraak nemen. We denken dat we door een ander evenveel pijn te doen “gelijk komen te staan”. Dit zou een eind moeten maken aan onze pijn en behoefte aan vergelding. In werkelijkheid raken we hierdoor alleen maar meer verbitterd en richt het onze aandacht voortdurend op ons verleden.
De enige reactie die ons echt van pijn en bitterheid kan bevrijden is vergeving. Door degene die ons gekwetst heeft te vergeven zeggen we eigenlijk dat de schuld ingelost is. Daarmee heeft die ander ook niet langer invloed op ons leven. Het is dus ook niet zo gek dat God ons aanmoedigt om te vergeven. God weet dat dit uiteindelijk ook het beste voor onszelf is.

Gebed
Dank U dat U mij wilt helpen om de mensen die mij gekwetst en pijn gedaan hebben te vergeven. Ik besef dat ik door vast te houden aan pijn, verbittering en wraak vast blijf zitten in mijn verleden. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 93: Op zoek naar rotte plekken
“Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.” Joh 3:21

Schimmel groeit bij voorkeur in het donker. Zodra je voor licht zorgt, zal het verdwijnen. Met zonde werkt het eigenlijk net zo. Ik kan me de dagen dat ik me zoveel mogelijk verstopte in het donker, nog goed herinneren. Ik verstopte mijn verslavingen, mijn emoties, mijn pijn en mijn worstelingen in het donker. Het is ontzettend zwaar om altijd in het donker te zitten. De vijand ziet dit juist heel graag. Hij wil dat de zonde zo goed mogelijk groeit in ons leven. Hij weet dat zonde bijna niet kan groeien in het licht.
Tijdens ons herstelproces krijgen we richtlijnen die ons kunnen helpen onze zonden steeds in het licht te brengen en te houden. Twee principes zijn daarbij belangrijk:
1. Zet dagelijks tijd apart om samen met God jezelf te onderzoeken, je Bijbel te lezen en te bidden. Op deze manier leren we God steeds beter kennen. We leren wat Gods wil voor ons leven is en God zal ons ook kracht geven om Zijn wil te doen.
2. Vraag aan God of Hij je wil gebruiken om Zijn goede nieuws ook aan anderen te vertellen in woorden en door je daden.

We moeten niet proberen om onze zonden te verstoppen. Adam en Eva probeerden dit wel en raakten daardoor alles kwijt; de Tuin die hun thuis was, maar meer nog hun bijzondere relatie en vriendschap met hun Schepper. Het is eigenlijk eenvoudig. Schimmel groeit in het donker en gaat dood in het licht. Wij moeten ervoor zorgen dat de zonde en onze geheimen niet kunnen groeien in ons leven. Daarvoor moeten we onze zonden en onze emotionele pijn in het licht brengen.

Gebed
Heer, ik weet dat ik vaak denk dat ik mijn zonden wel voor U kan verstoppen. Maar U ziet alles, zelfs de meest donkere hoekjes van mijn leven. Wilt U mijn hele leven in Uw genezende Licht brengen. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 94: Eén tegelijk
“U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet door mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.” 1 Kor 10:13

Mijn kleinzoon kwam de keuken in en vroeg naar zijn vitamine tabletten. Hij is gek op die vitamines omdat ze smaken als snoepjes. Hij mag er twee per dag. Meestal laten we hem ze zelf uit het potje pakken, één tegelijk. Op een dag besloot hij echter een hele hand vol te pakken. Maar dat gaf een acuut probleem; hij kon zijn vuist niet meer uit het potje krijgen. Hij stond voor de keuze; hij kon kiezen voor een hand vol tabletten, maar dan kreeg hij uiteindelijk niets. Of hij kon ze loslaten en er één tegelijk pakken en dan kreeg hij er twee.
Na wat aanmoediging maakte hij uiteindelijk de juiste keuze.
In je herstelproces is balans het sleutelwoord. Wanneer je teveel tegelijk doet, zelfs al zijn het allemaal goede dingen, kan dit fout lopen. We kunnen zo druk zijn met goede dingen dat we geen tijd meer hebben voor onze families of voor God. We doen onszelf en degenen van wie we houden dan tekort. Het klopt dat God voor ieder van ons dingen te doen heeft. Bepaalde daden of diensten voor Zijn Koninkrijk. We kunnen die dingen alleen niet allemaal in één keer doen. Als we dat proberen raken we misschien juist op een zijspoor en hebben dan geen tijd meer om te werken aan ons herstel, geestelijke groei of het zorgen voor ons gezin.
Ik weet uit ervaring dat het moeilijk is om nee te zeggen wanneer mensen ons ergens voor vragen. Op zo’n moment is het goed om te bedenken dat we ook niet tegen alles nee hoeven te zeggen, balans is het sleutelwoord.

Gebed
Vader, dank U voor Uw wijsheid die mij helpt mijn leven in balans te houden en vooruit te blijven gaan. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 95: Pas op mijn woorden
“Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen.” Psalm 141:3

Ik moet toegeven dat ik niet in elke situatie altijd op de juiste manier reageer. Ik zeg soms dingen zonder er goed over nagedacht te hebben. Vaak doe ik dan uitspraken die ik niet meen en waarvan ik zou willen dat ik ze terug kon nemen. Dit overkomt me met name vaak richting mijn kinderen. Wanneer één van hen niet luistert, zeg ik bijvoorbeeld; ‘oké, als je niet wilt delen met je zusje, dan pak ik je ál je speelgoed af.” Ik realiseer me natuurlijk dat ik dat niet ga doen en zij weten dat ook. Het is een loos dreigement.
Wanneer we onze machteloosheid durven te erkennen, ontdekken we dat we juist machteloos zijn in onze gekwetstheid, in ons falen en in onze gewoonten. Eigenlijk komen we dit tegen op vrijwel elk gebied van ons leven, zelfs in onze communicatie. We denken graag dat wij de controle hebben over wat we zeggen, maar wanneer we in een onverwachte situatie komen, kunnen we dingen zeggen die we beter voor ons hadden kunnen houden.
Dit betekent natuurlijk niet dat we er alles maar uit kunnen flappen en dan roepen ‘let niet op mij, ik sta machteloos!’. We moeten juist aan God vragen of Hij ons te hulp wil komen bij wat we zeggen. We mogen wat we zeggen ook aan God overgeven, net zoals we ook andere gebieden van ons leven aan Hem overgeven. We mogen Hem, net als de psalmist, vragen een wacht voor onze mond te zetten. Die kan ons helpen geen dingen te beloven die we niet waar kunnen maken. Of dingen te zeggen die niet waar of kwetsend zijn. Wanneer we God de regie over ons leven hebben gegeven, heeft Hij de regie over wat we doen en ook over wat we zeggen.

Gebed
Hemelse Vader, Dank U dat U mij wilt helpen op mijn woorden te letten. Ik weet dat woorden gebruikt kunnen worden om anderen te kwetsen. Wilt U wat ik zeg gebruiken om anderen tot zegen te zijn. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 96: Loze beloften
“Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” Matteüs 5:6 NBV

“Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.” Matteüs 5:6 BGT

Ken jij van die foto’s op Facebook die je vragen om iets te doen? Ik zag er pas één van een stel haaien. Er stond bij “klik op deze foto, druk op ‘like’, type dan het nummer 2 en kijk wat er gebeurt.” En raad eens.. er gebeurde niets. Opvallend was dat duizenden mensen, net als ik, deden wat er gevraagd werd.
Is dit niet precies wat de satan doet in onze levens? We krijgen beloften vol hoop en verwachtingen, maar worden vervolgens teleurgesteld met niets.
Vroeger was ik altijd heel hard op zoek naar geluk. Ik focuste me helemaal op één (nieuw) ding en was er zeker van, dit is het! Een nieuwe auto, nieuwe kleding, een nieuw huis enz. Maar het duurde meestal niet zo heel lang en dan ging ik weer vol enthousiasme achter iets anders aan.
Ik vind het geweldig hoe onze voorganger Rick Warren het verwoord; ‘Wat er aan de buitenkant met je leven gebeurt, is lang niet zo belangrijk als wat er binnenin jou gebeurt.” In Celebrate Recovery leren we dat echte vreugde en geluk alléén van God kan komen. De zaligsprekingen in Matteüs maken ons duidelijk dat we gelukkig en gezegend zullen zijn, wanneer we ons leven aan God overgeven. Dit is een nieuw, een heel ander soort geluk. Geluk dat helemaal niet afhankelijk is van de buitenkant van je leven.
Wij zijn veel te slim om steeds maar om de tuin geleid te worden door loze beloften. Ik heb mijn hart overgegeven aan de Enige die me echt gelukkig maakt – de God die van mij houdt!

Gebed
Vader, ik wil niet langer achter loze beloften aanjagen. Ik wil me richten op Uw blijvende goedheid en genade. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 97: Eén stap tegelijk
“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!.” Kolossenzen 3:23-24

Met ons familiebedrijf produceren wij kasten. Het kan er best rommelig zijn, zeker wanneer er net een grote order is binnengekomen. Eén keer na een hele grote bestelling was er echt een onoverzichtelijke puinhoop ontstaan. Ik gaf één van onze nieuwe werknemers de opdracht om op te gaan ruimen. Zodat er ruimte zou ontstaan voor weer een nieuwe bestelling. Hij keek mij aan, keek om zich heen en reageerde met; ‘dat kost me een eeuwigheid, dat lukt me nooit!’.
Iedereen die voor ons familiebedrijf werkt, is ook bezig met zijn/haar herstelproces. Deze werknemer was nog maar net gestart in ons bedrijf en dus ook met zijn herstelproces. Het leek mij wel een goed leermoment. Ik vertelde hem; ‘Weet je wat? Als je nu begint met opruimen in die hoek en je start met een gebied van 5 bij 5 meter. Wanneer je daar klaar bent, begin je aan je volgende gebied van 5 bij 5 meter en zo verder.’ Enkele uren later stapte hij ons kantoor binnen met een grote grijns op zijn gezicht. Hij riep: ‘helemaal voor elkaar, baas!.’
Ik legde uit dat het in onze levens vaak net zo gaat. We hebben een stapel problemen, veel te veel om allemaal tegelijk aan te pakken. We kunnen dit oplossen door ons op één probleem tegelijk te richten en dit zo goed mogelijk op te lossen.

Gebed
Vader, wilt U mij helpen niet ontmoedigd te raken door alles wat er in mijn leven nog moet gebeuren. Wilt U me helpen één ding tegelijk aan te pakken en dit op zo’n manier te doen dat U daar blij mee bent? In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 98: Schuld en schaamte
“Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.” 2 Korintiërs 7:10

Een lastige Bijbeltekst? Veel mensen denken dat de woorden schuld en schaamte hetzelfde betekenen. Eigenlijk zijn het twee hele verschillende dingen en hebben ze ook hele verschillende effecten op ons leven. Schuld is wat Paulus ‘verdriet vanuit God’ noemt, want dit is wat we voelen wanneer we iets verkeerds gedaan of gezegd hebben. God gebruikt dit verdriet zodat we spijt krijgen van wat we gedaan hebben. Spijt betekent dat we het met God eens zijn dat dit niet goed was. Maar ook dat we het goed willen maken en herstellen. We uiten onze spijt door God te vertellen dat we geen dingen willen doen die Hem verdriet doen. En we vragen Hem of Hij ons wil helpen hiermee te stoppen en het voortaan anders te doen. We zijn hierna zeker niet meteen perfect, maar we hebben wel stappen genomen om het met God in orde te maken.
Schaamte is ‘verdriet vanuit de wereld.’ Schaamte vertelt ons dat er met ons iets mis is. Soms ‘vertellen’ we dit aan onszelf, soms ‘vertellen’ anderen het aan ons. Schaamte zorgt helemaal niet voor berouw. Het drijft ons niet naar God toe, maar zorgt er juist voor dat we bij God vandaan lopen. Schaamte vertelt ons dat we ‘niet goed genoeg zijn.’
Wanneer we iets verkeerd doen zal Heilige Geest ons daarop wijzen. Hij zal ons liefdevol helpen onze relatie met God weer te herstellen. Wanneer wij spijt over een zonde tonen, zal Gods vergeving die zonde wegnemen. Christus stierf voor onze zonden. Hij heeft de schuld al betaald. We hoeven onze gebreken niet meer, vol schaamte, met ons mee te dragen.

Gebed
Vader God, dank U wel dat U mij hebt laten zien wat ik met schuld en schaamte in mijn leven moet doen. Dank u wel dat er geen plaats is voor schaamte tussen U en mij in. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 99: Het veroveren van een bruggenhoofd
“Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen.” Galaten 5:1 (NBV)

“Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken.” Galaten 5:1 (BGT)

Bij Celebrate Recovery leren we het volgende principe; “Ik besluit mijn leven en mijn wil over te geven aan Gods leiding en zorg.” Met andere woorden: er wordt van ons gevraagd om een keuze te maken. En het maken van die keuze zet dan een proces in gang.
De eerste fase van dat proces is dat God onze trots doorbreekt en onze angsten, zorgen en twijfels verminderd. Dit doet Hij door ons te helpen steeds verder te kijken dan alleen naar onszelf. Daarna helpt Hij ons met het veroveren van een bruggenhoofd. Een bruggenhoofd is een versterkte vesting op een strand, van waaruit er een aanval op het vaste land kan worden gestart. Op deze manier wil God in onze levens aanwezig zijn. Als een bruggenhoofd van waaruit Hij ons kan bevrijden van al onze pijn, moeiten en gewoonten.
De vijand werkt op een vergelijkbare manier. Hij benaderd ons en neemt heel voorzichtig een klein beetje ruimte in met dingen die onbelangrijk lijken. Een verkeerde gedachte of de verleiding om terug te gaan en verkeerde vrienden op te zoeken. Op die manier probeert ook hij een bruggenhoofd te veroveren en van daaruit steeds actiever aanwezig te zijn in ons leven.
Wij beslissen wie de macht heeft over ons denken en ons hart. Wanneer we God niet die macht geven, zal de vijand deze plek veroveren. Het doel van de vijand is om ons te vernietigen. Zo werkt het in een gevecht. Een verkeerde keuze kan ons ons leven kosten. Laten we daarom wijs zijn. Laten we kiezen en vechten voor genezing en heelheid, voor een relatie met God.

Gebed
Vader God, dank U dat U mij ervan bewust maakt dat ik een gevecht voer over wie de macht over mijn ziel heeft. Ik kies ervoor U in mijn leven een bruggenhoofd te laten innemen. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 100: Inventariseren
“Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt.”
1 Korintiërs 10:12

Mijn vrouw lag op de achterbank te slapen terwijl we op de terugweg waren. De auto’s voor ons gingen opeens zachter rijden en ik lette helaas niet goed op. Om mijn late reactie te corrigeren trapte ik veel harder op de rem dan nodig was. Mijn vrouw werd met een ruk wakker, omdat ze naar voren schoot en ineens gestopt werd door haar gordel. Ze schreeuwde bang ‘wat doe je allemaal?’. Ik snauwde terug ‘ga maar weer slapen, er is niets aan de hand.’ Met dat ik zo reageerde wist ik dat ik een keus moest maken;
1. Ik kon toegeven dat ik verkeerd zat. Dat ik beter op had moeten letten tijdens het rijden en dat ik niet tegen mijn vrouw had moeten uitvallen.
2. Ik kon het goedmaken. Ik kon mijn excuses aanbieden aan mijn vrouw omdat ik tegen haar uitgevallen was en omdat ik niet goed had opgelet tijdens het rijden.
3. Ik kon niets doen. Ik kon het incident laten rusten en wegredeneren. Daardoor zou er wrijving tussen mij en mijn vrouw ontstaan. Mijn vrouw moest toch weten dat ik alles onder controle had? Er was toch geen botsing ontstaan?

Ik koos voor optie 1 en 2. Vroeger zou ik liever voor optie 3 gekozen hebben. Het is vaak makkelijker je ergens uit te kletsen dan toe te geven dat je fout zat. Daarom is het ook zo belangrijk Gods hulp te vragen om ons steeds bewust te laten zijn van onze diepste gedachten en motieven.

Gebed
Heer, dank U dat U ons steeds wilt helpen de juiste keuzes te maken. Beslissingen waar U blij mee bent en achter staat. In Jezus’ Naam. Amen.