Dag 111 t/m 120

Dag 111 Jezelf verstoppen voor God

Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte Uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Sela
Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘ik beken de HEER mijn ontrouw’- en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.” Psalm 32: 3-5

In de tuin van Eden, nadat Adam en Eva ongehoorzaam waren geweest en de eerste zonde hadden begaan, was hun eerste reactie zich voor God te verstoppen. Natuurlijk had het geen enkele zin, maar ze probeerden het toch. Ik kan me herinneren dat ik zo vaak geprobeerd heb mijn zonden en fouten voor God en/of anderen te verbergen. Ik moet eerlijk toegeven dat het me altijd ontzettend veel energie kostte.

Heel vaak hebben we het idee dat God ons wil straffen voor onze zonden en dus proberen we ons voor Hem te verstoppen. We gedragen ons als kleine kinderen die bang zijn om een pak slaag te krijgen. De waarheid is, dat we een God hebben die ons wil vergeven! We zullen soms moeten dealen met de gevolgen van onze daden. Maar we hoeven niet langer gebukt te gaan onder schaamte en de angst voor straf.

In plaats daarvan mogen we eerlijk toegeven wat we hebben gedaan. De fouten die we hebben gemaakt. De verkeerde keuzes. De zonden die ons bij God vandaan houden. God belooft ons dat als we Hem zoeken, we Hem zullen vinden. En dat wanneer we Hem om vergeving vragen, Hij ons vergeeft. Zo simpel is het.

Elke keer, wanneer wij eerlijk voor onze zonden uitkomen, staat Hij klaar met Zijn liefde. Hij vergeeft ons en Hij toont ons een veel betere weg.

Gebed
Heer, ik wil me nooit meer voor U verstoppen. Dank U wel dat U me de ruimte geeft om naar U toe te komen met al mijn zonden en dat ik U om vergeving mag vragen. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 112 Misleidende reclames

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.” Jakobus 4: 7-8

We kennen allemaal wel van die advertenties voor bepaalde medicijnen. Ze worden aangeprezen door mensen met een grote glimlach en vervolgens verschijnt er een lange lijst met mogelijke bijwerkingen. “Heb je last van acne? Dan is ons medicijn precies wat u nodig hebt! Let op; veroorzaakt mogelijk obstipatie, duizeligheid, transpiratie, schade aan het hart, verlies van eetlust, braken, bloeding in de oren, verlies van vingernagels en nog veel meer.”

Die bijsluiters doen me altijd denken aan de keuzes die we in ons leven moeten maken. Er zijn soms dingen die er zo op het eerste gezicht geweldig uitzien, maar die gevolgd worden door een hele lijst met mogelijke bijwerkingen. De Heilige Geest waarschuwt ons: “niet aan beginnen, Ik weet precies hoe dit afloopt!”. Op zo’n moment staan we voor de keuze. We kunnen ofwel het risico nemen en leren leven met de consequenties, ofwel God bidden om kracht om de verleiding te weerstaan. Eerlijk is eerlijk; de zonde is vaak aantrekkelijk. Als dat niet zo zou zijn, zou het ook niet zo verleidelijk zijn. De consequenties zijn echter helemaal niet aantrekkelijk en dat wordt vaak nog verzwaard doordat we de waarschuwing genegeerd hebben.

Ja, sommige dingen in het leven lijken zo geweldig, zo aanlokkelijk. Maar de consequenties voor onszelf en voor de mensen van wie we houden zijn reden genoeg om te luisteren naar de waarschuwing. En ervoor te zorgen dat we er een heel eind uit de buurt blijven.

Gebed
Vader, wilt U me leren de misleidende reclames van de vijand te doorzien. Ik wil luisteren naar de waarschuwingen van Uw Heilige Geest en U gehoorzamen. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 113 Met pracht en praal

Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Matt. 25: 21

Ik was een ongelofelijk trotse opa, terwijl ik toekeek hoe mijn twee kleinzonen het podium opliepen om hun diploma in ontvangst te nemen. De energieke groep 5 en 6 jarigen hadden ons eerst een presentatie gegeven, die werd afgerond met het in ontvangst nemen van hun diploma’s. En met als hoogtepunt natuurlijk het overgaan naar de volgende klas.

Terwijl ik trots toekeek moest ik denken aan onze Vader. Hij kijkt toe terwijl wij onze levens doorlopen. Hij lacht en Hij geniet van alle momenten waarin wij groeien en ons ontwikkelen. Niet iedereen groeit in hetzelfde tempo. En we bereiken ook niet allemaal dezelfde doelen in ons leven. Maar we zijn wel allemaal onderweg naar geestelijke volwassenheid. De focus moet liggen op het groeien, niet op het bereiken van perfectie.

Dit groeiproces naar geestelijke volwassenheid wordt in de bijbel ook wel heiliging genoemd. Herstellen is het met één dag tegelijk en met één stap tegelijk steeds meer en meer op Jezus te gaan lijken. Aan het eind ligt er een diploma voor ons klaar. Bovenaan staat geschreven “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.” En ons diploma is ondertekent door Jezus, de enige die echt perfect is.

Gebed
Here God, dank U wel dat U mij helpt mijn leven op orde te maken, met één stap tegelijk. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 114 ‘s Ochtends

In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.” Psalm 5:4

Elk moment is een geschikt moment om tijd met God door te brengen. God staat altijd voor ons klaar en nodigt ons uit. Maar als we alles willen halen uit de tijd die we met Hem doorbrengen, zijn er een paar dingen belangrijk om rekening mee te houden: het is belangrijk dat we een moment kiezen dat we op ons best zijn, fris en wakker. Klaar om van Hem te mogen ontvangen. Voor sommigen is dat moment ‘s ochtends, voor anderen is de avond een betere tijd. Weer anderen kiezen liever voor de middag of net voor de lunch. Waar het om gaat is dat we het moment van de dag kiezen waarop we ons het beste voelen en dit ook vasthouden.

Wat betekent tijd met God doorbrengen eigenlijk precies? Bidden? De bijbel bestuderen? Dit kan allebei. Maar het betekent ook stil zijn en luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Heel belangrijk is dat tijd met God doorbrengen niet voelt als een verplichting. Het zou moeten zijn als het doorbrengen van tijd met een goede vriend of een geliefde. Op die momenten bespreken we meestal van alles – wat we nodig hebben, wat we willen, de situatie waar we inzitten, de dingen waar we mee worstelen, enz. In die ontmoetingen is ook tijd voor een glimlach, humor, om elkaar te bemoedigen en te vertellen dat je om de ander geeft.

Tijd met God is geen verplichting. Het is tijd waar we elke dag naar uit mogen kijken. Het is een tijd van rust en vrede in ons drukke bestaan. Is het niet ongelofelijk dat God naar ons uitkijkt?

Gebed
Dank U wel Here, dat U me uitnodigt om elke dag tijd met U door te brengen. Dat ik mijn verhaal bij U kwijt kan, nieuwe energie mag opdoen en mijn zorgen met U mag delen. In Jezus’ Naam. Amen.

Dag 115 Eenzaamheid
Ik zal bij je blijven, Ik zal je niet in de steek laten.” Hebreeën 13: 5 BGT

We weten allemaal dat je je soms eenzaam kunt voelen in een ruimte vol mensen. Ik heb in mijn leven wel momenten gekend waarin een kamer vol mensen de eenzaamste plek op aarde leek. De vijand is sluw. Hij maakt misbruik van pijn die nog diep in ons zit en overtuigd ons ervan dat we beter geen relatie aan kunnen gaan met de mensen om ons heen. Die mensen die God aan ons heeft ‘gegeven’

God heeft ons namelijk niet gemaakt om alleen te zijn. Wanneer ik me ontzettend eenzaam voel, herinner ik mezelf eraan dat God de Vader altijd bij me is. Hij heeft beloofd dat Hij me nooit alleen zal laten. Ik ben nooit alleen. Zodra ik die waarheid weer heb toegelaten en vastgepakt, voel ik dat ik ook weer de kracht heb om me op andere mensen te richten, eerlijk en transparant.

Ieder van ons wordt weleens gekwetst. De meesten van ons zijn zelfs heel vaak gekwetst door de mensen van wie we houden en die we vertrouwen. Mensen zijn in staat zichzelf en anderen veel pijn te doen. Maar dit betekent zeker niet dat we ons van anderen moeten terugtrekken. We hebben gemeenschap nodig. We hebben elkaar zo hard nodig dat we ons niet terug mogen trekken, ons niet mogen isoleren van onze broers en zussen in Christus.

Gebed
Vader God, U weet dat anderen mij pijn gedaan hebben, maar eenzaamheid doet ook pijn. Geef me de moed die ik nodig heb om contact met anderen te maken. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 116 Stel me maar op, coach!

Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons Zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft Hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.” 2 Korintiërs 5:20-21

Onze 6 jarige kleinzoons zijn dit jaar begonnen met honkbal. Eén van hen is ‘shortstop’ (speler die als verdediger plaatsneemt tussen het 2e en 3e honk) en hij weet dat de 2e honk bijna altijd de cruciale plek is. Zodra hij de bal krijgt, en dat is vaak het geval, rent hij direct naar het 2e honk. Soms is hij er als eerste, en dan is de slagman uit. Soms is de slagman er als eerste en dan is hij veilig. Het bijzondere is dat het mijn kleinzoon eigenlijk niet uitmaakt wie er als eerste op het 2e honk is, hij reageert altijd precies hetzelfde – pure vreugde! Hij springt op en neer met zijn handen in de lucht, supertrots dat hij is opgesteld in de wedstrijd.

Wat een les kan ik daaruit leren! Waarom kan ik niet altijd zo blij zijn, zelfs wanneer dingen niet gaan zoals ik gewild had? Jacobus, de broer van Jezus schrijft dat het tot grote blijdschap zou moeten leiden, wanneer we allerlei beproevingen ondergaan (Jakobus 1:2). Jakobus erkende dat er moeilijkheden zouden komen. Dat we teleurstellingen zouden kennen en ook dat we niet elke wedstrijd zouden winnen. Maar veel belangrijker is dat God ervoor gekozen heeft ons op te stellen!

Alleen Jezus kan de perfecte wedstrijd spelen. En dankzij Hem zijn we allemaal overwinnaars. Daar mogen we ontzettend blij om zijn.

Gebed
Vader God, dank U dat U mij als speler in Uw team gekozen heeft. Dat is het beste wat mij in mijn leven overkomen is. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 117 Midden in het oerwoud

We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.” 2 Korintiërs 4: 8-9

Ik heb vijf jaar in een restaurant gewerkt. Op de momenten van topdrukte, wanneer we overspoeld werden met orders, zeiden we soms wel tegen elkaar “we zitten midden in het oerwoud”. Wanneer je allemaal tegelijk in het oerwoud zit, wordt het een behoorlijke chaos! Maar daar heb ik wel wat van geleerd. Wanneer je midden in het oerwoud zit, kun je twee dingen doen. Je kunt in paniek raken of je kunt aan de slag gaan. In paniek raken is makkelijk, maar je verspilt er eigenlijk alleen maar tijd en energie mee; twee dingen waar je toch al niet zoveel van bezit. En het ergste is nog wel dat je er geen stap mee verder komt. Wanneer je in paniek raakt, eindig je op hetzelfde punt als waar je begon.

Aan de slag gaan is dus een veel betere optie. Maar dit is iets wat je stap voor stap moet doen. Allereerst moet je bepalen wat nu de eerste prioriteit heeft en dat oplossen. Daarna begin je aan de volgende en dan de volgende en de volgende totdat je werkdag erop zit. Als je zou proberen om al die dingen in één keer aan te pakken, bereik je net zoveel als wanneer je in paniek zou raken.

Velen van ons zitten, wat hun leven of herstel betreft, ‘midden in het oerwoud.’ We werken zo hard en zo snel als we kunnen, maar we lijken nauwelijks vooruit te komen. We lopen achter en hebben het gevoel dat we de controle verliezen. We zitten precies in zo’n situatie waarin we één stap tegelijk moeten nemen. We moeten bepalen wat nu onze eerste prioriteit moet hebben en daar als eerste mee aan de slag gaan. Dan gaan we naar de volgende en zo verder. We kunnen dit zeker aan, zolang we maar niet in paniek raken.

Gebed
Vader, dank U voor Uw hulp om mijn leven op orde te krijgen. Wilt U me elke dag laten zien wat die dag mijn eerste prioriteit moet zijn en dat als eerste te doen. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 118 Bevroren in de startblokken

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten.’ Jesaja 43:18

Stel: Een hardloper rent naar de start; hij warmt zich op voor de grote wedloop. Hij zet zijn voeten in de startblokken, klaar om straks naar voren te schieten. Hij schudt eerst zijn linkerhand en dan zijn rechterhand om zijn handen los te maken, waarna hij ze voor zich op de racebaan zet. Hij luistert naar de omroeper – klaar voor de start..- en dan klinkt het startschot!
Alle andere hardlopers schieten naar voren. Hij blijft doodstil staan en kan zich niet bewegen. Hij begint zelfs niet aan de race. Wat zou dat ontzettend zonde zijn!

Voor ons geldt dat wanneer wij ons helemaal in beslag laten nemen door ons verleden, we eigenlijk net zo bevroren in de startblokken staan, niet in staat om deel te nemen aan de race van dit moment.

Ik heb jaren gepiekerd over mijn verleden. Wensend dat het anders was gelopen, bleef ik het maar herhalen in mijn hoofd. Maar doordat ik steeds maar achterom keek miste ik een deel van wat er in het heden gebeurde en kon ik al helemaal niet investeren in mijn toekomst.

Wat deze hardloper tegenhoudt is zijn trots. Trots zorgt er voor dat veel mensen nooit aan hun wedloop kunnen beginnen en dat anderen hun race nooit uitlopen. Ze zijn te trots om toe te geven dat ze hulp nodig hebben. In plaats daarvan overdenken ze hun verleden opnieuw en opnieuw, in de hoop iets of iemand anders te vinden die ze de schuld kunnen geven van hun problemen.

Wanneer we door onze trots in ontkenning blijven steken, betalen we daarvoor een hoge prijs; we doen niet mee aan de wedstrijd. Maar God verzekert ons ervan dat, wanneer we nederig ons verleden bij Hem brengen, Hij ons verleden van ons overneemt, ons vergeeft, ons vernieuwt en herstelt! Dan kunnen we onze race gaan lopen, als (over)winnaars!

Gebed
Dank U Vader, dat U mij alles hebt gegeven wat ik nodig heb om vooruit te komen in mijn leven. Ik sta met mijn voeten in de startblokken en ik richt me op U en niet langer op mijn verleden. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 119 Woorden en daden

Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.” Spreuken 27:19

Ik ga mijn conditie verbeteren. Deze keer meen ik het serieus!”. Dit deelde ik trots mee aan mijn vrouw op een zekere avond. Jarenlang was sporten en conditie erg belangrijk voor me, maar met dat mijn leven en werk drukker werden, raakte het steeds meer naar de achtergrond. Sporten, wat ik ooit ervoer als ontspannend en leuk om te doen, voelde nu als een opgave. Mijn ooit zo zuivere dieet zat nu vol ongezond eten.

Het was een goed idee, maar op de één of andere manier lukte het me nooit helemaal. Ik nam me voor om 05.00 uur op te staan en te gaan sporten. Ik nam me voor om gezond te gaan eten. Maar, in alle eerlijkheid, ik ben nog altijd niet begonnen. Ik meende het oprecht, maar het lukt me maar niet het ook door te zetten. Mijn goede voornemens bleven lege woorden.

Wanneer iets echt belangrijk voor je is, is dat zichtbaar in je manier van leven. Het blijft niet bij lege woorden. Die woorden worden omgezet in daden. Om die reden moeten we allemaal onszelf de vraag stellen hoe belangrijk herstel echt voor ons is. Zeggen we alleen maar dat we willen veranderen? Of menen we het voldoende om daar ook daden aan te verbinden? Als we echt willen gaan voor geestelijke vrijheid, vernieuwing en heelheid zullen we daar ook moeite voor moeten doen. We moeten bijeenkomsten bezoeken en trouw naar de kerk gaan. We moeten Gods woord lezen en de dingen die we leren ook toepassen in ons dagelijks leven. We moeten ons inzetten om eerlijk en oprecht te zijn. Onze daden moeten overeenkomen met onze woorden.

Gebed
Here God, help me om mijn goede voornemens ook echt in de praktijk te brengen zodat ik mijn leven kan leven zoals U dat voor mij bedoeld heeft, vol van hoop en vreugde. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 120: De vijfde stap
“Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.” Jakobus 5:16

Zodra we onze zonden eerlijk aan God vertellen, ontvangen we Zijn vergeving. Stel je voor: niet meer gestraft worden voor onze zonden en leven in relatie met God. Dat is (ware) vrijheid die ons verstand en ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Maar onze liefhebbende en ruimhartige God heeft ons zelfs nog veel meer gegeven: steun en liefde van onze broers en zussen in Christus.

Stap 5: Ik geef mijn fouten toe, precies zoals ze zijn, aan God, aan mezelf en aan iemand die ik vertrouw.

Tijdens ons herstel wordt ons steeds opnieuw verteld dat onze weg naar herstel zo lang is, als onze geheimen diep zijn. Met Stap 5 mogen we ontdekken dat we de vrijheid hebben om deze geheimen te delen, op een veilige plek en met betrouwbare mensen. We mogen leren dat dit niet een traject is, dat we alleen kunnen of moeten afleggen. We hebben voor en tijdens ons herstel andere mensen nodig. Mensen die ons steunen, voor ons bidden en ons aanmoedigen.
Nu is het natuurlijk wel zo dat je zorgvuldig en kritisch moet zijn aan wie je je zonden belijdt. Maar ik ben ervan overtuigd dat God een ieder van ons in contact zal brengen met mensen die we kunnen vertrouwen en die ons zullen ondersteunen op onze weg naar herstel en groei. Celebrate Recovery is speciaal ontwikkeld zodat we elkaar die veiligheid, die betrouwbaarheid en die steun kunnen geven. God weet precies wat een ieder van ons nodig heeft om de reis naar herstel tot een goed eind te brengen.

Gebed
Dank U wel Here, dat U begrijpt dat ik broers en zussen in het geloof nodig heb, die me kunnen versterken en ondersteunen terwijl ik mijn geheimen met hen deel en we samen de weg naar herstel afleggen. In Jezus’ Naam. Amen.