Dag 121 t/m 130

Dag 121: Je vuile was aandoen?
“Want door het geloof en in Christus Jezus ben u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.” Galaten 3:26-27

Mijn vrouw en ik hebben een heel systeem ontwikkeld voor het doen van de was. Om te beginnen zoeken we al ons vuile wasgoed bij elkaar en maken er stapels van in het washok. Witte was gaat bij witte was, de donkere was bij de donkere was. Sommige was moet gewassen worden in koud water, andere juist in heet water en ga zo maar door. Er is één ding dat we niet doen, we dragen het vuile wasgoed niet meer voordat het gewassen is. Waarom zouden we ook, we hebben immers genoeg schone, pas gewassen kleding om te dragen.
Ik moest hieraan denken toen ik nadacht over hoe wij schoongewassen, wit als sneeuw zijn (zie Jesaja 1:18). Waarom zou ik überhaupt overwegen die oude, vuile gewoontes en gedrag weer aan te trekken, terwijl God iets net gewassen en vlekkeloos voor me klaar heeft liggen? Ik moet er niet aan denken hoe oncomfortabel het zou zijn om een vuil en bezweet shirt te dragen terwijl ik een kast vol schone shirts heb. En zo moet ik er ook niet aan denken om mijn leven weer te vullen met oude gewoontes en gedachten, terwijl God me geholpen heeft om die te vervangen door nieuw, fris gedrag en zuivere gedachten.
Ik hoef er niet meer over na te denken, ik draag geen vuile was meer, nooit meer!

Gebed
Here God, dank U wel voor deze prachtige schone kleding, elk kledingstuk gewassen in Uw perfect reinigende bloed. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 122: Iets om te vieren
“Een vrolijk hart bevordert de gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.” Spreuken 17:22

Eén van de dingen die we moeten zien te voorkomen, is dat we ons helemaal laten overweldigen en ontmoedigen door de moeite en het harde werken dat herstel vraagt. Natuurlijk voelt het soms ongemakkelijk en het is moeilijk om nieuwe gewoontes aan te leren en oude gewoontes af te leren. Alles in kaart brengen en vervolgens dingen veranderen of wijzigen is moeilijk en zwaar. Maar herstel geeft ook ontzettend veel vreugde. Iedere dag brengt je namelijk weer een dag dichterbij een leven in vrijheid. Daar verlang jij immers naar? God ook: Hij wil je immers vrijmaken!
Je gaat iets van verandering en groei te ontdekken bij jezelf. Je bemerkt dat het verdriet, de moeiten en de gewoontes die we al ons hele leven meezeulen hun grip op ons beginnen te verliezen. Dan is het tijd om te vieren wat God aan het doen is! Hij wil ons leven helemaal vullen met vreugde. Het is misschien bijna niet te geloven, maar onze pijn zit er niet voor eeuwig. Als we er voor kiezen om onze pijn achter ons te laten, dan begint Gods genezende kracht te werken in ons leven. En die kracht brengt ons herstel.
Dit is geen ‘eens en voor altijd’ keuze. Het is een keuze die we elke dag weer opnieuw moeten maken, maar die wel steeds ‘steviger’ komt te staan.
Wanneer we geduld hebben en doorzetten, dan hebben we een groot feest in het vooruitzicht. Als voorschot op die overwinning waar we van verzekerd zijn, mogen we af en toe de moeiten en het verdriet doorbreken met tijd voor vreugde en gezelligheid. We kunnen een goed begin maken door een lied te zingen om God te eren en te danken voor Zijn genade en liefde voor ons.

Gebed
Vader, soms ga ik door moeilijke tijden, wanneer ik door pijn heen moet op weg naar genezing en heelheid. Ook dan wil vieren dat U in mijn leven aanwezig bent. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 123: Vol levenslust
“De HEER bevrijdt de gevangenen (...)de HEER richt de gebogenen op.”
Psalm 146: 7-8 NBV

Hoe ziet jou leven eruit? Laat het iemand zien vol levenslust en hoop of meer een lusteloos en hopeloos iemand?
Vorige jaar bezocht een goede vriend van mij Jordanië. Terwijl hij daar was maakte hij een kort uitstapje naar de Dode zee. “Het was echt een bijzondere ervaring,” vertelde hij me later. “Het water in de Dode zee is zo zout dat er niets in kan leven. Het is letterlijk een dode zee, zoals de naam al zegt. Een paar keer kreeg ik wat water in mijn ogen en dat was zo zout dat het gewoon brandde. En het klopt ook dat je in de Dode zee niet kunt zinken. Ik ben een paar keer in het water gesprongen en vrijwel direct dreef ik weer op het water. Dat was echt een bizar gevoel.”
In het boek Openbaring wordt een rivier beschreven die uit Gods troon stroomt. Het is een rivier “met water dat leven geeft.” (Openbaring 22:1) In het boek Ezechiël lezen we over deze zelfde rivier. Hij wordt steeds breder, terwijl hij richting het oosten stroomt en overal waar de rivier stroomt geeft hij leven. Uiteindelijk mondt de rivier uit in de Dode zee en maakt het water daar zoet waardoor het er zal wemelen van de levende wezens (Ezechiël 47: 1-12).
Als God in staat is leven te geven aan de levenloze Dode zee, dan is Hij zeker in staat ons leven te geven. Het doet er niet toe hoe smerig en vervuild onze levens zijn, wanneer God Zijn levende water door ons laat stromen, zullen we ten volle kunnen leven.

Gebed
Here God, U bent de Gever van levend water. Wilt U door mijn door zonde vervuilde hart stromen en het fris en schoon maken? In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 124: Iedereen is welkom
God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.”  Romeinen 3:22-24

De belangrijkste vraag die mensen aan Jezus stelde over hemzelf was ‘Waarom eet en drinkt U met zondaren? Waarom gaat U met dat soort mensen om?” Er waren er zelfs die Hem “vriend van zondaars” noemde. En dat was bepaald niet als compliment bedoeld. Als christen en volger van Jezus Christus ben ik ervan overtuigd dat geloven in Hem ervoor kan zorgen dat we een intieme relatie met God ontwikkelen. Dit geldt voor werkelijk iedereen, iedereen is welkom – inclusief zieke, gewonde, en gekwetste mensen. Als kerk van God is het dan ook onze taak om onze deuren te openen en iedereen uit te nodigen. Om iedereen te laten weten dat hij of zij welkom is. Het zal misschien soms wat rommelig worden, maar dat kan God wel aan – en wij ook.
Jezus wist, dat in Gods ogen, de ene zonde niet groter of erger is dan de andere. Iedere zonde, groot en klein, brengt scheiding tussen ons en God. Maar wanneer we naar Hem toekomen en ons hart voor Hem openstellen zal Hij ons nooit wegsturen. Hij houdt van ons, vergeeft ons en helpt ons bij de genezing die we nodig hebben.

Gebed
Dank U Vader dat U mij welkom heette terwijl ik Uw aandacht niet verdiende. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 125: Jezelf introduceren
“Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf.” 2 Petrus 2:19 NBV

Bij Celebrate Recovery gebruiken we een speciale tekst wanneer we onszelf voorstellen. We zeggen, “Hallo, ik ben (naam), ik geloof in Jezus Christus en ik worstel met (datgene waarmee je worstelt). We gebruiken deze vaste introductietekst omdat het allereerst duidelijk maakt dat onze identiteit gebaseerd is op ons geloof in Jezus Christus. Niet op onze worsteling met bijvoorbeeld faalangst, codependency, ongepaste plaatjes, boosheid of welke andere pijn, moeiten of gebied waarin we vastlopen dan ook. Na dit duidelijk benoemd te hebben, vertellen we op welk gebied we werken aan herstel. Dit omdat we open en eerlijk willen zijn over de dingen die niet goed gaan in ons leven.
Voor nieuwkomers is dit soms best uitdagend of zelfs intimiderend, wanneer ze dit voor de eerste keer op deze manier meemaken. Het is in onze cultuur ‘not-done’ om aan vreemde te vertellen waar je mee worstelt. Het is lastig, maar het is ook bevrijdend! Het is een eerste grote stap weg uit ontkenning naar een eerlijk toegeven van ons probleem. Sommige mensen vinden misschien dat open zijn over je worstelingen een teken van zwakte is. In tegendeel! Het toont moed en doorzettingsvermogen. Wanneer we onze problemen verstoppen door erover te zwijgen, raken we opgesloten in een leven vol disfunctioneren, verdriet en beschadigde relaties. Er is geen herstel mogelijk, geen heelheid en geen genezing zolang we niet de eerste stap durven te zetten door ons verhaal open en eerlijk te delen.

Gebed
Vader, dank U dat U mij wilt helpen om met anderen te delen waar ik mee worstel, zodat U mij kunt herstellen. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 126: Geloof en Hoop
“Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.” Matteüs 17:20 NBV

Het is een hele geruststelling om te weten dat we geen enorme hoeveelheid geloof nodig hebben om aan ons herstel proces te beginnen. We hebben zelfs maar een klein beetje nodig, zo klein als een “mosterdzaadje”. Dat is genoeg om te veranderen en om beweging te krijgen in onze bergen van pijn, moeiten en verkeerde gewoontes. Wanneer we geloven in Jezus, met al het geloof dat we hebben, zullen onze levens veranderen! We zullen hoop vinden in Jezus Christus, de Allerhoogste.
Hoop geeft ons de moed om ons uit te strekken en Christus’ hand vast te pakken. Daarbij mogen we het heden in vertrouwen onder ogen komen en de toekomst tegemoet zien met realistische verwachtingen. Om het simpel uit te drukken; mijn leven zonder Christus heeft een hopeloos einde, mijn leven met Christus is vol eindeloze hoop. Het woord HOOP heeft de volgende betekenis:
H staat voor Hoogste Heer, Jezus Christus is de Enige en Allerhoogste Heer.
O staat voor Openstaan voor verandering
O staat voor Overtuigd te kunnen veranderen samen met Christus
P staat voor Power om te veranderen.
Wanneer het woord hoop voor ons deze betekenis heeft gekregen, zijn we dichtbij de veranderingen waar we zo naar verlangen. We mogen niet opgeven voor God Zijn wonder in ons leven voltrokken heeft. Door ons geloof mogen we weten dat God bestaat. Dat Hij de kracht heeft ons te helpen onze pijn, moeiten en verkeerde gewoontes te overwinnen en ons leven daarvan te bevrijden.

Gebed
Vader, ik geloof en vertrouw op U en op Uw geweldige kracht om mij te bevrijden. Ik geef niet op. Ik hoop op Uw goedheid. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 127: Extra moeite doen
“Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.” Spreuken 3:27 NBV

Mijn kleinzoon was jarig en het was mijn taak twee enorme (1,5m) ballonnen voor hem te halen, één van een anemoonvis en één van een haai. Ze moesten beide gevuld worden met helium. De winkelbediende had me ervan verzekerd dat zij de ballonnen konden vullen. Maar iedere medewerker die me kwam helpen wierp een blik op de ballonnen en reageerde vervolgens: ‘sorry, daarvoor moet ik even iemand anders halen’. Mijn taak bleek een stuk ingewikkelder dan ik had gedacht, maar het was voor mijn kleinzoon, dus dat vond ik niet erg. Uiteindelijk verscheen er een vrouw achter de toonbank die me vertelde dat ze de ballonnen kon vullen, maar dat dat per ballon 6 dollar extra zou kosten. ‘Geen probleem’, zei ik tegen haar, ‘ze zijn voor mijn kleinzoon’. Vijftien minuten later kwam ze terug met de twee ballonnen en een waarschuwing, ‘Zorg dat je ze niet loslaat, want dan zie je ze nooit meer terug’. Het enige probleem was dat de knoop waarmee ze ze vastgeknoopt had niet goed vast zat. Eén van de ballonnen raakte direct los en zweefde naar het 6 meter hoge plafon. Het koste 30 minuten om hem daar weer vandaan te krijgen. Ik liep met de ballonnen naar de auto en er was een korte worsteling nodig om ze beide in de auto te krijgen. Uiteindelijk kwam ik weer thuis waar ik ze overhandigde aan mijn enthousiaste kleinzoon.
Waarom zou ik nu zoveel moeite gedaan hebben? Omdat ik van mijn kleinzoon houd. Liefde is het enige wat we met ons meenemen wanneer we komen te overlijden. Uiteindelijk is er niets anders wat er echt toe doet. Dat maakt de dingen die we uit liefde doen het belangrijkste van alles.

Gebed
Dank U Vader, dat U van mij houdt en mij wilt genezen zodat ik ook andere mensen kan liefhebben. In Jezus’ Naam. Amen.

 

Dag 128: Anderen uitnodigen
“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” Handelingen 1: 8 NBV

Wanneer ons leven is veranderd door Jezus Christus, en we zijn vervuld geraakt met de Heilige Geest is het aan ons om anderen te vertellen over wat we hebben meegemaakt. Zodra we merken dat God, m.b.v. Celebrate Recovery, ons kan helpen om onze pijn, moeiten en verkeerde gewoontes te overwinnen, is het goed om dit met anderen te delen. Want als wij in ons leven antwoorden of oplossingen hebben gevonden, waarom zouden we die dan niet delen met andere mensen die lijden onder of worstelen met dezelfde dingen?
Toch zijn we daar terughoudend mee. We willen niet bestempeld worden als maffe gelovige of zijn bang dat mensen vragen zullen stellen waarop we geen antwoord hebben. Maar ‘maffe gelovige’ genoemd worden is eigenlijk niet zo heel erg wanneer daar een echte, levende relatie met God tegenover staat. En een vraag niet kunnen beantwoorden? Er is niemand die alle antwoorden heeft. Onze enige taak is gewoon met anderen de waarheid delen over wat Jezus in ons leven heeft gedaan. Dat kunnen we allemaal.
Denk eens aan mensen die je kent en waarvan je weet dat ze Jezus hulp nodig hebben. Je kunt dan specifiek voor deze mensen bidden. Je kunt God vragen of Hij een mogelijkheid wil geven om met hen te delen wat er in ons leven gebeurd is,. En hen daarna uitnodigen om – net als wijzelf – echte vrijheid te ervaren. We kunnen God dan ook vragen of Hij onze angsten weg wil nemen en of Hij ons die woorden wil geven, waar anderen zoveel behoefte aan hebben.

Gebed
Here God, ik ben geen verkoper en ik vind het moeilijk anderen te overtuigen. Ik wil U vragen of U mij de woorden wil geven om anderen te vertellen van de fantastische dingen die U in mijn leven gedaan heeft. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 129: Wat heb je nou aan pijn?
“Ze verklaren de wond van mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze zeggen: “Alles gaat naar wens.” Nee, niets gaat naar wens.” Jeremia 6:14 NBV

Zou het niet geweldig zijn als je door met je vingers te knippen, alle pijn in de wereld kon laten verdwijnen? Ja en nee. Hoewel niemand graag pijn heeft, heeft pijn wel een aantal belangrijke functies in ons leven. C.S. Lewis verwoorde het zo; “God fluistert door ons plezier, Hij spreekt door ons geweten en Hij schreeuwt door onze pijn. Pijn is Gods megafoon om een dove wereld wakker te maken.”
Pijn is Gods manier om ons te laten weten dat er iets aan de hand is. Stel je eens voor dat mijn blindedarm op springen zou staan, maar ik zou geen pijn voelen, hoe zou ik dan weten dat ik hulp moest zoeken voordat ik een dodelijke infectie zou krijgen?
Pijn is Gods brandalarm. Wanneer er in huis een brandalarm afgaat, denk je ook niet ‘o, dat stomme brandalarm weer.’ Nee, je belt zo snel mogelijk de brandweer.
Gek genoeg is het vaak zo, dat wanneer ons ‘pijn alarm’ afgaat, we dit proberen te overstemmen met mensen, werk, voedsel, alcohol, seks en allerlei andere dingen.
Het is belangrijk om hier te benadrukken dat het feit dat God pijn in onze levens toelaat, niet betekent dat Hij die pijn ook veroorzaakt. En het betekent zeker niet dat Hij het fijn vind om te zien dat wij pijn lijden. God geeft vaak ruimte aan de ‘normale, natuurlijke’ consequenties van verkeerde beslissingen die wij maken. Het grote wonder is dat Hij iets goeds laat voortkomen uit onze pijn. Hij gebruikt die om ons Zijn goedheid en genade te laten zien.

Gebed
Vader, ik lijdt pijn. Wilt U deze pijn voor iets goeds gebruiken. Wilt U mij helpen Uw aanwezigheid te voelen in de dagen waarin ik het moeilijk heb en pijn lijdt. In Jezus’ Naam. Amen.


Dag 130: Zichtbare dankbaarheid
“Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.” Kolossenzen 3:16 NBV

“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.” Kolossenzen 3:16 NBG51

Op een zondagochtend beluisterde ik een preek met als thema ‘dankbaarheid beleven’. Ik was direct geboeid omdat ik weet dat dankbaarheid de enige gepaste reactie is naar God toe. Dankbaarheid voor al het werk dat Hij gedaan heeft om mij te redden en mij tot Zijn kind te maken. Tijdens die preek realiseerde ik me dat dankbaarheid meer moet zijn dan een woord om een bepaald gevoel mee aan te duiden. Ik moet mijn dankbaarheid, voor de hoge prijs die God voor mij betaald heeft, zichtbaar maken.
De rest van die zondag was ik steeds op zoek naar kansen en manieren om mijn dankbaarheid te laten zien. En al snel bleek dat een hele bevrijdende en vreugdevolle ervaring te zijn. Ik begon met God mijn dankbaarheid te laten zien voor mijn redding en bevrijding. Dit deed ik door iemand uit te nodigen voor onze CR-bijeenkomst. Wanneer nieuwkomers horen over die veranderde levens en ze ook zien, realiseren ze zich dat er voor hen ook hoop is.
Vervolgens liet ik God mijn dankbaarheid zien voor mijn geweldige vrouw. Zij ziet altijd het waardevolle in mij, ook wanneer anderen dat niet meer zien en ze heeft me nooit opgegeven. Ik omhelsde en kuste haar en vertelde haar hoeveel ik om haar gaf. De rest van de dag liet ik op zoveel mogelijk manieren zien hoe dankbaar ik ben dat God mij gered en bevrijdt heeft.
Je kunt dankbaarheid pas echt beleven wanneer je het op een actieve manier zichtbaar maakt, in plaats van je alleen passief dankbaar te voelen. Er zijn ongelofelijk veel manieren om je dankbaarheid te laten zien. Het is een ervaring die we niet snel zullen vergeten.

Gebed
Hemelse Vader, ik ben zo dankbaar voor alles wat U voor mij hebt gedaan. Wilt U mij helpen die dankbaarheid te laten zien in alles wat ik zeg en doe. In Jezus’ Naam. Amen.