Dag 162-169

Dag 162: Drinkmaatjes
“De rechtvaardige is beter af dan ieder ander, de goddeloze volgt een dwaalspoor.”
Spreuken 12:26 NBV

Mary Poppins heeft ooit gezegd: “Ik zal blijven totdat de wind van richting veranderd.” Deze uitspraak doet mij denken aan een aantal vrienden die ik had voordat ik aan mijn herstelproces begon. Voor deze vroegere vrienden gebruik ik nu de term ‘stapmaatjes’. Ze waren er altijd voor me wanneer ik bezig was met mijn verslaving of dwanggedrag, maar toen ik hen vertelde dat ik schoon genoeg had van dit gedrag, toen steunden ze me helemaal niet. Integendeel, ik kreeg veel negatieve reacties van hen, terwijl ik dacht dat het maatjes voor het leven waren. Soms belden ze me op vanuit een bar en vroegen dan of ik wilde komen om samen met hen te poolen. Ik legde hen uit dat ik niet meer op plekken wilde komen waar alcohol gedronken werd, maar ze leken het niet te begrijpen. Wanneer ik hen op mijn beurt vroeg om samen een kop koffie te gaan drinken, hadden ze het idee dat ik een grapje maakte. Langzaam verwaterde het contact. Ik noem dit nu mijn ‘Mary Poppins’ vrienden, want wanneer de wind van richting veranderd, zijn ze weg.
Ik vond overigens wel de steun die ik nodig had. Bij mensen uit mijn herstelgroep vond ik wel de steun die ik nodig had. Regelmatig namen zij contact met me op en vroegen “John, hoe gaat het met je?” Met dat de tijd verstreek werden zij mijn grootste supporters.
De meesten van ons zullen vrienden zijn kwijtgeraakt op het moment dat we God de eerste plek in onze levens gaven. Maar nieuwe vriendschappen, met vrienden die precies begrijpen wat we doormaken, zijn een geschenk van God.

Gebed
Vader, ik dank U voor de nieuwe vrienden die U in mijn leven gebracht heeft. In Jezus’ Naam, Amen.

 
Dag 163: De aanklacht wordt ingetrokken!
“U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.” Kolossenzen 2:13-15 NBV

Ik zat met een groep mensen in een kring, wachtend totdat de Open Deelgroep zou beginnen. Iemand stelde de vraag: ‘Wat is het beste nieuws dat iemand je ooit verteld heeft?’ Zonder te aarzelen riep één van de mannen luid: ‘de aanklacht wordt ingetrokken!’ Iedereen grinnikte, maar we wisten allemaal wat voor geweldige woorden dit waren! In werkelijkheid zouden dit de woorden moeten zijn die we allemaal verlangen te horen. De oude arrestatiebevelen met onze naam erop zijn komen te vervallen door het verlossende werk van Christus.
Het kan heftig en confronterend zijn wanneer we ons realiseren dat niemand van ons – zelfs niet één – goed genoeg is om zelfs maar in de nabijheid van Jezus te zijn. De Bijbel leert ons dat zelfs zij die een heel goed leven leiden, door hun zonden van God gescheiden zijn. We hebben allemaal een Redder nodig.
Ieder van ons moet ervoor kiezen om Jezus Christus te gaan volgen. Zodra we die keuze maken krijgen we – onafhankelijk van hoe we tot dan ons leven geleefd hebben – de volgende boodschap: ‘de aanklacht is ingetrokken!’ Vergeving is direct en volledig! Dat is pas echte vrijheid.

Gebed
Dank U Vader dat U Jezus heeft gestuurd om ervoor te zorgen dat de aanklacht tegen mij werd ingetrokken. U heeft mij een nieuwe kans gegeven om mijn leven te leven zoals U dat wilt en tot Uw eer. In Jezus’ Naam. Amen.

 
Dag 164: Welkom Thuis
“Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. Lucas 15: 22-24 NBV

In de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15 heeft een man twee zonen. Op verzoek van zijn jongste zoon verdeelt de man zijn volledige bezit en geeft de jongste zoon de helft daarvan. De zoon verspilt zijn rijkdom zeer snel met een losbandig en goddeloos leven. Uiteindelijk eindigt hij hongerig en dakloos als verzorger van de varkens. Daar komt de jongste zoon tot de conclusie dat zelfs zijn vaders’ knechten goed te eten hebben. Daarop besluit hij terug te gaan en zijn vader te vragen hem aan te nemen als een knecht. Wanneer hij thuis aankomt verbaasd het hem dat zijn vader op hem staat te wachten en hem met open armen welkom heet.
Wanneer wij ons dieptepunt bereiken staat onze hemelse Vader klaar om ons weer te ontvangen, als Zijn geliefde kinderen. Hij heeft plekken voor ons bereidt, zoals Celebrate Recovery, waar we ons verleden achter ons kunnen laten en mogen ervaren hoeveel vreugde het geeft om thuis te komen. In Gods armen vinden we gezondheid, vrijheid, ruimte om (op) te groeien en bemoediging.

Gebed
Vader, dank U wel dat U mij met open armen weer welkom heet. Dat ik bij U een plek vind waar ik thuis mag komen. Een gezonde plek vol vrijheid, een plek waar ik kan rijpen en groeien en waar U mij steeds opnieuw bemoedigd. In Jezus’ Naam. Amen.

 
Dag 165: De laatste dag
“Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.”
2 Korintiërs 5: 1 NBV

Stel dat we zouden weten dat vandaag de laatste dag was die we hier op aarde zouden leven. Wat zouden we dan doen? Hoe zou je deze dag dan invullen? Het leven kent geen garanties. We hebben allemaal maar een relatief korte tijd te leven, gemiddeld zo’n 78 jaar. Het beantwoorden van de volgende vragen hielp mij om wat meer rust en duidelijkheid in mijn denken te krijgen.
1. Heb je je verzekerd van het eeuwige leven, door Jezus Christus – de enige en allerhoogste Heer – als Heer en Redder in jou leven te vragen?
2. Heb je het goed gemaakt met de mensen die je hebt gekwetst?
3. Heb je de mensen die jou hebben gekwetst vergeving aangeboden?
4. Heb je de mensen die voor jou het allerbelangrijkst zijn laten weten welke grote rol ze in je leven hebben?

Bedenk nu eens wat een verschil het zou maken wanneer we elke dag hier op aarde zouden leven alsof het onze laatste dag was – iedere dag, je overgeven aan Gods wil, het goed maken met wie jij gekwetst hebt, vergeven wie jou gekwetst hebben en tijd doorbrengen met de mensen van wie je houd. Op die manier zou de ‘echte’ laatste dag een dag als alle anderen zijn! En alle dagen ertussenin zouden stuk voor stuk belangrijke dagen zijn, geleefd met doel en betekenis.

Gebed
Vader, ik wil elke dag leven alsof het mijn laatste dag is – ik wil mijn dagen gebruiken om me voor te bereiden op de eeuwigheid die ik samen met U mag doorbrengen. In Jezus’ Naam. Amen.

 
Dag 166: De hamer
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.”
Galaten 5:22-23 NBV

In Galaten 5 krijgen we een lijst van vruchten van de Geest. Een van die nieuwe vruchten is zachtmoedigheid, iets waar ik als kind bijna nooit mee te maken had. Ik werd opgevoed om een ‘echte’ man te zijn, stoer en op alles voorbereid. Dus zachtmoedig zijn is iets waar ik elke dag op moet oefenen. Dat is misschien ook wel waarom de volgende uitspraak van Abraham Maslow mij diep raakte: “Wanneer een hamer het enige instrument is dat je hebt, is elk probleem een spijker.”
Voor veel mensen die werken aan hun herstel beschrijft deze uitspraak hoe ze omgaan met de relaties in hun leven. Zo was er bijvoorbeeld een vrouw die deelde dat ze was opgegroeid in een gezin met een alcoholistische vader. Hierdoor was zij gaan geloven dat schreeuwen de enige manier was om te reageren op gemorste melk, kinderen die zich misdroegen, een echtgenoot die te laat thuiskwam en vrienden die niet aan je verwachtingen voldeden. Ze begreep maar niet waarom haar relaties geen stand hielden.
Bij Celebrate Recovery hebben we een hele gereedschapskist vol met principes die Jezus ons leert in de zaligsprekingen in Mattheüs 5. We hebben ook Open Deelgroepen waarin we delen wat onze verkeerde manieren van denken is en wat we geleerd hebben van onze fouten. We ontdekken een hele nieuwe manier van met problemen omgaan. Ook leren we hoe we een onderdeel kunnen worden van de oplossing in plaats van een deel van het probleem. We leren om de energie, die we eerder gebruikten om op onszelf en mensen om ons heen ‘in te hameren’, nu te gebruiken om ons leven op een hele andere, nieuwe manier te leven.

Gebed
Vader, een hamer hielp niet in mijn leven, maar Uw liefde wel. Dank U dat U me hebt geleerd om mijn leven op een betere manier te leven. Amen.

 
Dag 167: Klaar voor actie
“Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.” 1 Petrus 1:13 NBV

Herstel is geen passieve levensstijl; het zit vol met actie. Om de verandering waar we naar verlangen, moeten we er allereerst op vertrouwen dat God Zijn deel zal doen. Maar we moeten zelf ook ons deel doen door onszelf klaar te maken voor actie. Wat betekent dat?
Wanneer het gaat om sport weten we allemaal dat een wedstrijd kijken en deelnemen aan een wedstrijd twee verschillende dingen zijn. Deelnemen aan een wedstrijd vereist dat je er klaar voor bent, dat je gedachten op de wedstrijd gefocust zijn. Wanneer je langs de kant staat zijn de dingen anders. We kunnen even langs de snackbar lopen, een gesprek met een vriend voeren, even iemand bellen of een berichtje sturen. Je kunt zelfs wat eerder weggaan. Maar wanneer je de wedstrijd speelt moet je alert zijn en oog hebben voor alles wat er om je heen gebeurt.
Tijdens ons herstel moeten we net zo goed opletten en alert zijn. Het gaat om ons leven, ons welzijn. We moeten de wedstrijd spelen, en niet alleen maar er naar kijken. En terwijl wij dan ons aandeel leveren, mogen we erop vertrouwen dat God ook het Zijne zal doen. Terwijl wij vergeving aanbieden en onze excuses maken, zal God de relatie herstellen. Terwijl wij bijeenkomsten volgen en ons inzetten voor het proces, zal God ons de kracht geven om bevrijding te vinden van onze pijn, verdriet en verkeerde gewoonten. Terwijl wij anderen ondersteunen, zal God onze pijn gebruiken om anderen met pijn te helpen. Het draait allemaal om actie!

Gebed
Vader, dank u dat U altijd trouw Uw aandeel uitvoert, wanneer ik het mijne uitvoer. In Jezus’ Naam. Amen.

 
Dag 168: Het is alleen maar regen
“Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.” Johannes 14:1 NBV

Ik werd op een ochtend wakker van een flinke regenbui en een jankende en angstige hond. Ze is altijd al bang geweest voor regen, misschien omdat ze het associeert met donder en bliksem van vroeger. Ik probeerde haar gerust te stellen met de woorden; ‘Bo, ga liggen! Het is alleen maar regen, dus maak je niet zo druk.’
Toen drong ineens tot me door dat ikzelf heel vaak, net als Bo, ontzettend in de stress kan raken van de meest onschuldige, kleine dingen.
Bo deed iets volkomen logisch – ze kwam naar haar baasje voor steun en troost. Ik vroeg me af waarom ik niet precies hetzelfde doe wanneer ik me angstig of gestrest voel. Waarom voelt het voor mij niet heel normaal om naar mijn hemelse Vader te gaan voor steun en troost? Ik weet dat Zijn reactie erg op die van mij zou lijken, ‘Maak je niet zo druk jongen, het is alleen maar regen’.
Op dezelfde manier waarop ik mijn hond vrede en steun geef, geeft God mij vrede en steun door Zijn Heilige Geest. Het is een veel diepere vrede dan die ik ooit aan mijn hond zou kunnen geven; het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede ligt daar op mij te wachten voor wanneer ik hem dan ook maar nodig heb.
Ik las dat 75 tot 90% van alle dokters bezoeken stress-gerelateerd zijn. Het lijkt erop dat we allemaal wel wat van de vrede kunnen gebruiken die alleen God de Vader ons kan geven.

Gebed
Vader, God, dank u wel dat U mij U troost en vrede geeft wanneer ik naar U toekom. In Jezus’ Naam. Amen.

 
Dag 169: Een gat in de lucht
“Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn de gezanten van Christus, God doet door ons Zijn oproep.” 2 Korintiërs 5: 19,20 NBV

Nog niet zo heel lang geleden hakte ik een boom om. Zodra hij op de grond viel, nam ik de tijd om de situatie eens goed te bekijken. Wat me opviel was niet de boom die op de grond lag, maar het enorme gat in de lucht waar de boom gestaan had. Er stonden nog best een aantal bomen in de omgeving, maar geen van deze bomen zou het gat op gaan vullen waar deze ene boom had gestaan.
Ik moest direct denken aan leiders die ik gekend heb binnen Celebrate Recovery. Die leiders die, om welke reden dan ook, het leiderschap neergelegd hebben. Er zijn nog andere leiders, maar er blijft toch een gat, daar waar deze ene leider eens stond. Misschien zijn ze oververmoeid geraakt, raakten ze burn-out of vielen ze terug. Wat de oorzaak ook was, ze worden gemist. Dit is ook de reden waarom het zo belangrijk is om leiders en voorgangers te laten weten hoe waardevol ze zijn, niet alleen voor ons, maar ook voor Gods Koninkrijk.
Onze Vader rekent op leiders zoals wij, om zijn boodschap van hoop in Jezus Christus te delen met anderen die Hij roept. Met elkaar kunnen we dit doen!

Gebed
Dank U wel Vader, voor hen die U dienen en daarin trouw gebleven zijn. Voor diegenen die we missen wil ik U bidden of U hen op een plek wilt brengen waar ze u mogen dienen tot Uw eer. In Jezus’ Naam. Amen.