Dag 170 - 179

Dag 170 Macht en Glorie
“Er is vreugde bij allen die schuilen bij U, eeuwige jubel omdat U hen beschermt, wie Uw Naam beminnen juichen U toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen Uw genade.” Psalm 5:12, 13 NBV

Eén van de kenmerken van Celebrate Recovery die ik het meest waardeer is dat het voor iedereen is. Het is voor iedereen die worstelt met pijn, verdriet, zorgen of gewoonten. Oftewel voor iedereen die wil afrekenen met groeibelemmeringen. Gods levens veranderende kracht is voor iedereen beschikbaar, wie je ook bent of waar je ook vandaan komt.
Gods kracht beschermt ons wanneer we de weg van herstel afleggen. Hij is er om ons de weg te wijzen, om ons te helpen, om ons overeind te helpen wanneer we vallen, om ons te beschermen wanneer we worden aangevallen, om naast ons te staan wanneer we ons alleen voelen en om ons de kracht te geven om te veranderen. Hij gebruikt onze Celebrate Recovery familie ter ondersteuning van dit proces.
Wij hebben niet de kracht om onszelf te veranderen, maar God helpt ons vaak, door onze CR- familie, om ons te helpen te volharden tot we overwonnen hebben. Met hulp van onze coaches maakt Hij zichzelf aan ons bekend en verzekert Hij ons ervan dat Hij bij ons is. Altijd klaar om ons te hulp te komen. Laten we God danken dat Hij ons de liefde en de steun geeft die we nodig hebben om te slagen.

Gebed
Lieve God, dank U voor mijn Celebrate Recovery familie. U gebruikt hen om geweldige dingen te doen in mijn leven. In Jezus’ Naam. Amen.

Dag 171 Blijf ademhalen
“Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van Zijn mond het leger der sterren.” Psalm 33: 6 NBV

Terwijl ik in het vliegtuig onderweg naar Denver was, legde één van de stewardessen uit wat we moesten doen in een noodgeval. Ik had deze uitleg al tientallen keren gehoord. Ik luisterde terwijl ze uitleg gaf over de zuurstof maskers. Ze merkte op; ‘zelfs wanneer er zuurstof doorheen loopt, blaast de zak niet altijd op’.
Wow! Geldt dat niet vaak precies hetzelfde voor ons leven? Soms gaan we vooruit en zijn we zelfs aan het veranderen, zonder dat we daar zelf iets van merken. Ik moet mezelf er dan aan herinneren, dat wanneer ik niet het gevoel heb dat ik adem en verander, dat lang niet altijd in overeenstemming is met de realiteit. Met de hulp van mijn Hemelse Vader doe ik beide wel. Het enige wat ik hoef te doen is blijven ademen en zoeken naar wat God wil dat ik doe.
We mogen nooit vergeten dat we maar één ware bron van ‘zuurstof’ hebben. Zelfs in de meest schrijnende situaties en omstandigheden, waarin het lijkt alsof Hij niets doet om ons te helpen, laat Hij ons nooit alleen. Hij zal ons nooit opgeven, ons nooit alleen laten en ons nooit in de steek laten. Soms is Zijn hand in onze omstandigheden niet zo goed zichtbaar voor ons, maar we mogen er zeker van zijn dat Hij er is. Dat Hij ons kracht geeft en steunt en ons van binnenuit voorziet van levensadem.

Gebed
U bent de adem die ik inadem. Zonder U ben ik niets. Dank U dat U mij nooit loslaat, mij nooit alleen laat. In Jezus’ Naam. Amen.

Dag 172 Storm waarschuwing
“Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in Uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.” Psalm 139: 15, 16 NBV

Mijn vrouw en ik zaten samen in een vliegtuig dat aan de grond stond in Jackson, Mississippi. We waren nog zo’n 160 km van huis. Het vliegtuig kon niet vertrekken vanwege ernstige onweersbuien. De piloot liet ons weten dat er een enorme onweersbui precies over ons heen trok, maar vanuit het vliegtuigraampje zag het er niet eens zo slecht uit.
Ik vraag me af hoe vaak mijn Vader mijn plannen veranderd heeft in verband met stormen waar ik niets van afwist? De eerstvolgende keer dat ik later ben omdat een trein het verkeer ophoudt, of dat mijn vrouw nog even vlug terug naar huis moet om iets op te halen, of ik net de lift gemist heb – wat de reden van de vertraging dan ook mag zijn – wil ik proberen om mezelf eraan te herinneren dat het misschien wel zo is dat God tegen me zegt ‘Sorry, maar het doel van deze vertraging is om te voorkomen dat je neerstort.’
Er is één ding waar we in elk geval zeker van mogen zijn; onze God is buitengewoon geïnteresseerd in wat voor ons het beste is. Zelfs wanneer ik niet precies kan zien wat er allemaal om me heen gebeurt, mag ik erop vertrouwen dat Hij ervoor zorgt dat ik veilig ben en dat Hij me de juiste weg zal wijzen.

Gebed
Dank U Vader, dat U mij veilig bewaard tijdens de stormen die door mijn leven trekken. In Jezus’ Naam. Amen.

Dag 173 Sta stil en bid
“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” Filippenzen 4: 6,7 NBV

Ik heb besloten dat ik vandaag stil wil staan en tijd wil nemen om te bidden. Ik wil doen wat Gods Woord me verteld dat ik zou moeten doen wanneer ik een probleem heb. Gods Woord instrueert me om elke situatie, elke omstandigheid en elke worsteling bij Hem te brengen. En dus wil ik vandaag stil staan en in stilte voor God komen. Ik ga de behoefte om me in volle vaart door mijn dag heen te vliegen, weerstaan. Vandaag wil ik de tijd nemen om naar Gods stem te luisteren. Vandaag wil ik stil staan en bidden.
Allereerst wil ik alle dingen waar ik me zorgen over maak, met God bespreken. Ik wil Hem vertellen wat mij bezig houdt. Ik wil Hem vragen mij te helpen in te zien waarom ik slechter slaap. Ik wil alles bij Hem brengen. Ik wil Hem danken voor alle antwoorden die Hij mij zal gaan geven. Daarna wil ik Hem danken voor de vrede die mijn hart en mijn gedachten vult. Voordat ik weer aan mijn dag begin, wil ik God vragen of Hij bij me wil zijn tijdens elke ontmoeting die ik heb, of Hij me wil helpen met elke taak die ik uitvoer en of Hij aanwezig wil zijn in elk gesprek dat ik voer.
De hele dag zal ik dan genieten van de vrede die me vult en mocht ik het gevoel hebben dat de vrede weg ebt, dan zal ik opnieuw stil staan, bidden en al mijn zorgen bij God brengen. En ik zal mijn zorgen bij God blijven brengen tot Zijn onbeschrijfelijke vrede weer terugkeert.

Gebed
Dank U Heer, voor Uw vrede die mijn verstand te boven gaat. Ik geef U al mijn zorgen. Dank U dat U mij eraan herinnert om stil te staan en te bidden. In Jezus’ Naam. Amen.

Dag 174 De juiste prioriteiten stellen
“Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen, beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt. Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken.” 1 Kronieken 16: 8-12 NBV

Toen ik jonger was, waren mijn prioriteiten behoorlijk chaotisch. Ik was ervan overtuigd dat als ik maar een nieuw huis, of een nieuwe auto of het allerlaatste technologische snufje zou hebben, ik gelukkig zou zijn. Alles wat ik nodig had was meer geld, nieuwe kleding, dure meubels en het leven zou me toelachen.
Toen ik begon te ontdekken dat deze dingen alleen tijdelijke hoogtepunten met zich meebrachten, begon ik de leegte op te vullen en mijn teleurstelling te verbergen met alcohol. Dat maakte de hele situatie eigenlijk alleen maar slechter. Het duurde niet lang voor angst en stress mijn leven beheersten.
God kwam mij te hulp. Hij leerde me dat alleen mijn relatie met Jezus Christus mijn lege hart kon vullen. Alleen Zijn aanwezigheid in mijn leven kon een einde maken aan mijn eenzaamheid, angst, stress en hopeloosheid. Hij heeft van mij een betere echtgenoot, vader, opa en leider gemaakt. God hield genoeg van me om me te laten zien hoe zinloos mijn eigen prioriteiten waren. En ook de overweldigende rijkdom die Zijn prioriteiten hebben.
Wanneer wij genoeg hebben van onze eigen wegen, is Hij trouw en zal ons laten zien hoe we levens kunnen leven gevuld met echte vreugde en blijdschap.

Gebed
Vader, ik heb genoeg van mijn eigen slechte prioriteiten. Wilt U me laten zien hoe ik een leven kan leven dat werkelijke vreugde, vrede en blijdschap kent. In Jezus’ Naam. Amen.

Dag 175 Liefde en plezier
“Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.” Psalm 126: 2,3 NBV

Na een week kamperen waren mijn vrouw en ik onderweg om onze vijf kleinkinderen op te halen. Ze zouden het weekend bij ons doorbrengen voordat we naar huis zouden gaan. Onze camper was de hele week opgeruimd en rustig geweest, maar nadat de kinderen gearriveerd waren, leek de camper binnen 30 minuten meer op een slagveld. Er lagen overal kleren, rugzakken en slaapzakken. Spoedig lag er ook gemorste melk en koekkruimels en nog veel meer rommel op de bank. Er was ook een hoop liefde en plezier. Mijn vrouw en ik gingen allebei naar bed met een glimlach op ons gezicht en met ons hart vol van liefde. Ik moest hieraan terugdenken en realiseerde me hoezeer dit overeenkomt met onze Celebrate Recovery groep. Er komen mensen in onze groepen en in onze levens. Ze zorgen voor lawaai en ze zorgen ook voor rommel. Maar wanneer we ze liefhebben, ze welkom heten in de familie en af en toe wat rommel opruimen, leren ze om plezier te hebben en beginnen ze te herstellen van hun pijn. Ze leren Jezus kennen en dat maakt het allemaal de moeite waard. Het plezier en de liefde die we delen met familie en vrienden is alles wat we met ons mee kunnen nemen naar de hemel. Deze relaties zijn het allerbelangrijkst.

Gebed
Vader God, dank U dat U ons de mogelijkheid geeft om plezier te hebben, zelfs in de confrontatie met rommelige campers of rommelige mensen. Dit herinnert ons aan wat er echt toe doet. In Jezus’ Naam. Amen

Dag 176 Pompoen ranken
“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.” Johannes 15:5 NBV

Een paar jaar geleden koos ik een gedeelte van mijn kleine achtertuin uit en plantte daar pompoenen. De kinderen hielpen me met het planten van de zaadjes en ze waren enthousiast om ze te zien groeien en groeien en groeien. Ik had me alleen niet echt gerealiseerd dat pompoenplanten groeien aan ranken en dat die ranken alle kanten op groeien. Het duurde niet zo heel lang voor onze hele achtertuin begroeid was door pompoen ranken.
Ik deed mijn best om de ranken onder controle te houden door ze te snoeien. Het verbaasde me hoe snel de ranken helemaal verschrompelde en doodgingen zodra ik ze had gescheiden van hun wortels. Zonder water en voedingsstoffen hadden ze geen enkele levenskracht. De ranken gingen dood en de pompoenen die eraan vast zaten stopten met groeien.
Hetzelfde gebeurt met ons wanneer we gescheiden raken van onze levenskracht – Jezus. Zonder Hem zal ons geestelijk leven en ons herstel verschrompelen en doodgaan. We moeten met Hem verbonden blijven als we onze verdriet, zorgen en gewoonten willen overwinnen en ervan bevrijdt worden. Hoe zorgen we dat we verbonden blijven? Dat doen we door tijd met God door te brengen en gemeenschap met Hem te hebben, door Zijn Woord, de Bijbel te lezen en te bestuderen en door ons door Hem te laten gebruiken om anderen tot zegen te zijn.

Gebed
Vader, Uw woord verteld dat U de wijnstok bent. Help me om met U verbonden te blijven, want ik weet dat ik alleen op die manier steeds sterker kan groeien. In Jezus’ Naam. Amen.

Dag 177 Sokken wassen
“Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.” Jesaja 53:5 NBV

Tijdens kerst keek ik eens, samen met mijn kleinkinderen de film ‘Santa Claus is coming to town’ Er is een scene waarin een jonge Kris Kringle aan de praat raakt met wat kinderen die in een wasserij hun sokken aan het wassen zijn. Kris vraagt hen wat ze aan het doen zijn en ze antwoorden dat ze sokken aan het wassen zijn. ‘Wij worden beoordeeld op hoeveel werk we gedaan krijgen en op hoe schoon onze sokken zijn,’ vertellen ze hem.
Ik geloofde vroeger dat dit echt was hoe het werkte in het leven: we worden beoordeeld op basis van hoe hard we werken om zo goed mogelijk te zijn en dingen perfect te doen. Nu weet ik dat dat niet klopt. Deze manier van denken zorgt er gegarandeerd voor dat je uitgeput en verslagen achterblijft. Het is zoveel beter om ons leven aan God over te geven en om Hem onze harten en gedachten te laten reinigen. Hij veroordeeld ons niet; Hij geneest ons. Het maakt niet uit hoe hard we werken en ons best doen, we zijn zelf niet in staat onze sokken schoon te maken en schoon te houden. Maar Hij neemt onze zwakke pogingen en maakt ze goed, in Zijn ogen zijn we waardevol en perfect.
We kunnen ons hele leven doorbrengen zoals die kinderen, heel hard werken voor iets wat we nooit zullen bereiken. Of we kunnen ons aan God overgeven en dan zijn we nog witter dan sneeuw.

Gebed
Vader, U bent de Heer, degene die onze vervuilde harten reinigt en ze witter dan sneeuw maakt. Neem mijn leven en maak het tot wat het zou moeten zijn, ik geef alles aan U over. In Jezus’ Naam, Amen.

Dag 178 Altijd dankbaar
“Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.” Kolossenzen 2: 6,7 NBV

Onze God is zo goed voor ons, zo overvloedig, zo liefdevol, zo vriendelijk. Hoe kunnen we zelfs maar één dag leven zonder onze dankbaarheid daarvoor uit te spreken? Het bijhouden van een lijst kan ons helpen om onze focus te houden op alle goede dingen die onze hemelse Vader gedaan heeft, aan het doen is en zal gaan doen in ons leven.
Dit is de top tien van de dingen waar ik dankbaar voor ben:
1. Verlossing – de prijs die Jezus voor mij betaald heeft.
2. Hoop – het geloof dat God voor mij alle dingen zal laten meewerken ten goede.
3. Vergeving – rijkelijk gegeven en vrij ontvangen.
4. Gods onvoorwaardelijke liefde – ondanks mijn tekortkomingen, wat er een hoop zijn.
5. Mijn goddelijke echtgenote – ze is onverdiend, een geschenk van God.
6. Mijn kinderen en kleinkinderen – ze herinneren me eraan hoeveel God van me houd.
7. Mijn eeuwige familie – degenen die mij steeds weer op God wijzen.
8. Celebrate Recovery – een programma dat me eraan herinnerd dat elk leven waardevol en kostbaar is.
9. Gemoedsrust – een houvast midden in een chaotische wereld.
10. Vriendschap met God – iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden.

Dit is alleen nog maar mijn top tien. God heeft ons zoveel meer gegeven om dankbaar voor te zijn, dat geen tablet of laptop genoeg ruimte heeft om het allemaal in op te kunnen slaan. Maar het kan ontzettend veel opleveren om het te proberen. God is groot en constant genadig. Mijn hart vloeit over van dankbaarheid voor alles wat Hij heeft gedaan.

Gebed
Vader God, als ik een lijst bijhoud van alle dingen waar ik elke dag dankbaar voor ben, mag die lijst dan een passend eerbetoon zijn aan de genade en goedheid die U in mijn leven brengt. In Jezus’ Naam, Amen.

Dag 179 Gerecyclede pijn
“En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.” Romeinen 8:28 NBV

Ik ken niemand wiens leven precies zo verlopen is zoals hij graag gewild had. Ik ken niemand die het gelukt is om aan elke pijn te ontkomen, of het nu pijn was veroorzaakt door iemand anders of pijn die ze zichzelf aandeden. Ken jij zo iemand? We hebben allemaal pijn (gehad) en we hebben ook allemaal anderen pijn gedaan. Het goede nieuws is dat God nooit pijn verspild. Hij kan iets goeds maken uit alles wat ons overkomt, zowel het goede als het slechte. Er is echter wel één voorwaarde.
God maakt iets goeds uit het slechte in ons leven wanneer wij het aan Hem geven en Hem toestaan iemand anders te helpen. Hoewel we ons misschien afvragen hoe dit mogelijk is, moeten we onszelf eraan herinneren dat we het over God hebben – de auteur van al het mogelijke. Hij kan onze pijn verzachten en onze ervaringen gebruiken om anderen te bemoedigen terwijl ze door het vuur gaan. Natuurlijk neemt dit de pijn niet weg uit onze levens en het maakt het ook niet minder moeilijk om ermee om te gaan. Maar God geeft aan onze pijn wel een doel, een missie. Hij gebruikt onze grootste zwakheden om anderen te versterken en te bemoedigen. Pijn is op zichzelf niet goed, maar God kan iets moois maken uit zowel het goede als het slechte.

Gebed
Vader, het verbaasd me om te leren dat U mijn pijn kan gebruiken om iemand anders te helpen. Dank U dat U mijn pijn een doel geeft. In Jezus’ Naam, Amen.