verkeerde denk- en gedragspatronen

Verkeerde denk- en gedragspatronen.

Binnen het CR programma spreken we af en toe over verkeerde gedragspatronen en verkeerde gedachtepatronen. Wanneer je je afvraagt wat daarmee bedoeld zou kunnen worden, wandel dan eens door de onderstaande lijst heen. Het is dan wel belangrijk dat je dat met de juiste houding doet, want anders zou zo'n lijst je heel erg kunnen deprimeren. Dat is zeker niet de bedoeling! Achter alle termen die hieronder staan vermeld, gaat een betekenis en een gevoelswaarde schuil. Vrijwel iedereen zal wel eens angst hebben. Net zoals de meeste mensen af en toe wel eens boos zijn. Maar dat maakt je uiteraard nog geen angstig persoon of tot een persoon die gevuld is met boosheid. Het gaat bij een aantal kenmerken om de overdreven vorm ervan. Angst is een basis emotie, maar er zijn ook mensen met een overdreven angstige levenshouding. Dan kan het benoemd worden als een verkeerd gedachtepatroon. Nieuwsgierigheid is gedrag wat iedereen wel eens vertoond, maar iedereen weet ook dat er een overdreven vorm van nieuwsgierigheid bestaat.
Houdt deze informatie in je achterhoofd wanneer je onderstaande lijst doorneemt.
En realiseer je dat het niet is bedoeld om te veroordelen maar als hulpmiddel om een naam te geven aan die karaktereigenschappen en die denkpatronen waarmee God, de heilige Geest graag aan de slag wil om jou te maken als iemand die meer op de Here Jezus gaat lijken.

apathie, geen verantwoordelijkheid nemen
boosheid
nieuwsgierigheid (ziekelijke -)
Angst (overdreven –)
Angst (niet reële)
Arrogantie
het altijd vermijden van confrontatie
(overdreven) verontschuldigen
overdreven aandacht vragen
overdreven aandacht geven
negatieve aandacht zoeken
op zoek naar aandacht
altijd anderen de schuld geven
geen eigen grenzen kunnen stellen of bewaken
seksuele ontrouw
overdreven gesloten zijn over jezelf
gebrek aan compassie
in iedereen een concurrent zien
klagen
veroordelen
alles willen controleren
alles en iedereen bekritiseren
overdreven afhankelijk
oneerlijkheid
jaloezie
overdrijven van feiten
leven in een fantasiewereld
leven op kosten van anderen/klaploperij
eetproblemen
hebzucht
haatgevoelens
(niet reële) schuldgevoelens
roddelen
hulp weigeren
haat/zelfhaat
frustratie
algeheel gevoel van hopeloosheid
onverschilligheid
ongeduld
verwaarlozing van je lichaam
impulsief koopgedrag
onrechtvaardigheid
besluiteloosheid
niet attent zijn naar anderen toe
onzeker in je vel zitten
onzeker in seksualiteit
onzekerheid in financiën
overgevoeligheid (emotioneel)
ongevoeligheid (emotioneel)
kiezen voor isolement
weigeren verantwoordelijkheid te nemen
onoplettendheid
anderen snel veroordelen
eigengereidheid
luiheid
de levensstijl van een ander niet accepteren
liefde en vriendschap niet kunnen accepteren
een wellustige levensstijl
liegen
een manipulatieve houding
jezelf steeds met anderen meten
negatief lichaamsbeeld
overcompensatie van zwakke punten
perfectionisme
pessimisme
hoogmoed/valse trots
roekeloosheid
sarcasme
wraakzuchtig
blijven kijken naar eigen fouten
uitstelleritus
wrok
hebberigheid
wraak/wraakzuchtig
zelf veroordeling
eigenbelang altijd voorop stellen
zelf rechtvaardiging
zelfmedelijden
zelfhaat
genotzucht
egocentrische levenshouding
onrealistische verwachtingen
sensatiezucht
onbetrouwbaar
ongedisciplineerd
overdreven bezorgd
immoreel denken
geheime seksuele handelingen

Achter in de doorzichtige map met de uittreksels van de lessen, vind je een boekje met de omschrijving van de volgende 14 veelvoorkomende problematieken. Pak die er ook even bij. Het gaat om:

– Alcohol en Nicotine
– Codependency
– Faalangst
– Geld en Financiën
– Gokken, loterijen, beurs
– Omgaan met boosheid
– Problemen met relaties
– Volwassen kinderen uit probleemgezinnen
– Worstelen met je identiteit
– Zelfbeschadiging
– Mannen: Eetproblemen
– Mannen: Problemen met seksualiteit
– Vrouwen: Eetproblemen
– Vrouwen: Problemen met seksualiteit