Als je gaat deelnemen.

voetstap

Je hebt besloten om deel te nemen aan ons programma. Het team zal nu gaan kijken bij welk groepje jij het beste kan aansluiten, en gaat je groei beginnen.

In de open-deelgroep krijg je de gelegenheid om, misschien wel voor het eerst, met mensen iets te delen over wat er in je leven speelt. Zo breng je problemen aan het licht, wat een moeilijke maar grote stap naar bevrijding kan zijn.

Je krijgt de gelegenheid om open te zijn en te leren van anderen. Wat in de open-deelgroep besproken wordt, blijft binnen de groep. Dit om een ieders veiligheid te waarborgen.

Iedereen in de open deelgroep werkt op zijn of haar eigen tempo, met de deelnemerswerkboekjes. Het gaat hierbij om 4 boekjes met ieder 6 lessen, in het totaal 25 lessen. De 8 principes zijn hierbij het uitgangspunt. 

In de ‘open-deelgroep’ bespreek je dat wat je tegen bent gekomen tijdens het 'doorwerken' van de deelnemerswerkboekjes  in de thuissituatie.  Zonder gebruik te maken van de boekjes wordt het lastig deelnemen aan de ‘open-deelgroep’.

Voor sommige principes is het nodig om meerdere stappen te maken voordat je verder kunt met je herstel, vandaar dat er 12 stappen zijn. De 12 stappen die je moet nemen om te herstellen worden in de lessen uitgelegd aan de hand van teksten uit de Bijbel.

Thuis bestudeer je een les en beantwoord de vragen uit het werkboekje. Dat wat om verduidelijking vraagt, kun je inbrengen in de groep. Met elkaar ga je op zoek naar antwoorden.

De wisselingen in de groep zorgen ervoor dat er een dynamiek in de groep aanwezig is die bevorderlijk is voor ieders herstel. Het kan zijn dat er een nieuwkomer is en dat er iemand de groep bijna gaat verlaten.

Het is goed om de open-deelgroep af te sluiten met een persoonlijk verhaal. 

Voor de samenstelling van de open-deelgroep zijn een aantal voorwaarden.

  • Mannen en vrouwen zitten apart van elkaar.
  • Er wordt een regelmatige (wekelijkse) deelname van je verwacht.
  • De groepen groeien tot een maximium van 8 deelnemers.
  • In alle groepen geldt een geheimhoudingsplicht naar buiten toe.

Het besluit om deel te nemen, brengt geen verplichtingen met zich mee. Iedereen kan en mag weer stoppen als hij dat wil. Wil je echter werken aan je herstel en verlang je naar nieuw leven, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je niet na een paar maanden weer stopt maar dat je alle 12 stappen neemt! Om de 12 stappen goed te kunnen doorlopen is gebleken dat er tussen de 80 en 100 bijeenkomsten nodig zijn.

Het programma adviseert dat je op zoek gaat naar een coach. Deze persoon geeft ondersteuning in het volgen van het programma. Met de coach maak je regelmatig, thuis afspraken en bespreek je hoe het volgen van het programma verloopt en waar je tegenaan loopt. Uiteraard is het belangrijk dat je coach het programma begrijpt en een levend geloof praktiseert.

Niemand van degenen wiens persoonlijke verhaal elders op deze website staat vermeld, heeft dat nieuwe leven bereikt door halverwege te stoppen of een aantal stappen over te slaan. 

De open-deelgroep sluit de avond af om 21.30 uur