Een uniek groeiprogramma in geloof

Het doorlopen van het CR programma leidt tot discipelschap. 

Een belangrijk onderdeel van het programma is het verkrijgen van een persoonlijke relatie met Jezus, zoals de discipelen in het nieuwe testament hebben mogen ervaren.  Er is sprake van een voortdurend proces van leren en groeien om steeds meer op Jezus te gaan lijken.

Daarnaast heeft discipelschap ook betrekking op relaties met andere mensen. Relaties worden ontwikkeld door van elkaar te leren, voor elkaar te zorgen en elkaar aan te sporen om eigenschappen van Jezus in ons alledaagse leven toe te passen.
Een onderdeel hiervan is het delen vanuit eigen levenservaring en getuigen van de geestelijke reis die is afgelegd.

CR is een programma waarin levenslessen vanuit een Bijbelse visie worden uitgelegd. Elk mens wordt gevormd door waar hij is opgegroeid en wat hij heeft meegemaakt. Het resultaat komt niet altijd overeen met het plan dat God voor hem of haar heeft.

God heeft ons ontworpen en gemaakt, Hij weet dus precies hoe we in elkaar zitten. Hij heeft ons zijn Zoon als offer aan het kruis gegeven om alles wat is misgegaan weg te nemen. Nu mogen wij leren om los te laten van wat er niet klopt in ons leven.
En te gaan leven als een geliefd en vrij mens.

Het ‘herstel’ kan nodig zijn voor huis-, tuin- en keuken problemen maar ook bevrijding van grotere problematiek is mogelijk. Vele mensen zijn je voorgegaan in het volgen van de wekelijkse bijeenkomsten.

Belangstelling?
Weet dan dat al ongeveer 3000 mensen in ons land je voor zijn gegaan. 
Hun verhalen kun je elders lezen op de website van www.celebraterecovery.nl

Misschien ben je nieuwsgierig en wil je graag ontdekken of het Celebrate Recovery programma iets voor jou is.