Wederzijdse verwachtingen

Voorwaarden
Bij veel activiteiten is vrijblijvendheid troef! Zo niet bij Celebrate Recovery. Jaren ervaring hebben ons aangetoond dat vrijblijvendheid de wederzijdse verwachtingen tempert, de kansen op herstel en vernieuwing onder druk komen te staan en veelal teleurstelling (bij alle betrokkenen) tot gevolg heeft. Daarom willen we heldere verwachtingen formuleren.

Vrijblijvend kennismaken?
Kom zolang je wilt, naar het eerste deel van onze avonden. Die zijn voor iedereen toegankelijk zonder aanmelding vooraf. Je kunt dan proeven, ruiken, aftasten, en je vragen stellen. Maakt niet uit of je vier of acht bijeenkomsten nodig hebt om tot een besluit te komen. Je bent een welkome bezoeker.
En dan?
Besluit je ook naar het 2e deel van de avond te gaan, dan word je deelnemer.

Vanaf dat moment mag je o.a. van ons verwachten:
• Dat we wekelijks een bijeenkomst voor je faciliteren volgens rooster op deze website. Met in totaal vier onderdelen: Persoonlijke Verhalen, Bijbelstudie-lessen, een vertrouwelijke gespreksgroep van plm. 50 minuten en na afloop CR- café
• Dat we jouw coach op verzoek ondersteunen in zijn/haar taak.

Wat mogen we o.a. van jou verwachten?
• Dat je de CR bijeenkomsten de hoogste prioriteit geeft op de donderdagavonden. En dus alleen bij uitzondering verzuimd.
• Dat je aan de slag gaat met de deelnemersgidsen... En dat je de antwoorden op de vragen die daarin staan echt gaat opschrijven.
• Dat je je ten allen tijde aan de 5 regels van de open-deelgroep houdt.
• Dat je de eerste 3 maanden van je deelname, dagelijks je dag begint met een bijbeloverdenking uit het ontvangen dagboekje.
• Dat je de kwartaalbijdrage voor catering en materialen vooraf betaalt (zie elders op de website)
• Dat je je deelname aan de open-deelgroep en relatie met je coach (als deze door CR is aangedragen) beëindigd, als je door welke omstandigheden dan ook, niet meer wekelijks aanwezig bent of kunt zijn.

Toelichting:
Wie graag wil groeien in vernieuwing, herstel, kennis en genade, moet zich realiseren dat dat niet gaat lukken door af en toe eens te komen kijken. We willen teleurstelling voorkomen en duidelijkheid creëren naar andere deelnemers.
Een deelnemer die ook een voetbalfan is verwoorde het zo: Wie in de topselektie wil spelen, moet zich realiseren dat hij in principe op de trainingen moet zijn en elke wedstrijd moet reserveren in zijn agenda.
Wil je af en een toe ‘een balletje trappen’ dan ben je welkom op het trapveldje in de wijk.
Wij beschouwen daarom de open-deelgroepen als bestemd voor de topselektie. Wil je ook een graantje meepikken, dan ben je welkom op het eerste deel van iedere avond