Laat God je de rust geven om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, maar ook de moed om te veranderen, wat je wél kunt veranderen.


Celebrate Recovery (CR) is een programma voor iedereen die op bepaalde gebieden van zijn leven herstel nodig heeft. Het programma is gebaseerd op acht Bijbelse principes. CR staat voor een proces dat twaalf stappen vraagt van elke deelnemer. Het doorlopen van die stappen kost de deelnemer ongeveer 1 a 2 jaar. Het heeft overeenkomsten met het bekende 12-stappenprogramma van de AA (Anonieme Alcoholisten), maar is gebaseerd op bijbelse principes. Het programma is niet alleen bedoeld voor mensen die worstelen met hun identiteit en verstoorde of verbroken relaties. Ook mensen met allerlei vormen van verkeerd gedrag (bijv. verslavingen of eetstoornissen) zijn welkom om deel te nemen aan CR. Een derde categorie deelnemers bestaat uit mensen die het slachtoffer zijn van allerlei vormen van lichamelijk en geestelijk geweld, recent of lang geleden.

foto watiscrCR is ontwikkeld door Ds. John Baker, die als zorgpastor verbonden is aan de Saddleback Church in de Verenigde Staten. Steeds volgen gemiddeld meer dan 400 mensen binnen deze gemeente dit programma. Dat zijn zowel gemeenteleden als mensen uit de omgeving. Inmiddels hebben duizenden kerken, verdeeld over alle continenten, CR als een onderdeel van hun pastoraat opgenomen in hun kerkelijk aanbod.


Lees verder...