De Drempels

Het opstarten van Celebrate Recovery vraagt de moed om een paar drempels te nemen. De belangrijkste zijn:

A. de drempel omtrent de negatieve publiciteit
B. de gedegen voorbereiding (minimaal drie à vier maanden)
C. de angst dat openbaar wordt dat mensen in de kerk eigenlijk met dezelfde problemen worstelen als mensen buiten de kerk.

A. Negatieve publiciteit.
Vele duizenden Persoonlijke Verhalen tonen aan dat Celebrate Recovery een programma is dat door God gebruikt wordt om levens te vernieuwen, mensen dichter naar Hem toe te trekken en genezing en vrijheid te schenken aan mensen die op een of andere manier gebonden zijn. Het is te verwachten dat zo’n programma onder vuur komt te liggen. Kerkelijke activiteiten waarbij de focus niet primair ligt op Gods veranderend en genezend werk in de levens van mensen, zullen in de regel weinig tegenstand ondervinden. Geestelijke strijd vindt daar plaats waar de tegenstander van God een continue dreiging ervaart van het ‘verliezen van terrein’. En dat is binnen een programma als CelebrateRecovery voortdurend het geval.
In Nederland mogen wij ons ‘verheugen’ in een aantal mensen die het (al dan niet anoniem) als hun roeping ervaren om Celebrate Recovery in een kwaad daglicht te stellen. Daarbij schuwen ze niet om halve waarheden en soms hele leugens over CR te publiceren.
We noemen daarbij websites als
www.rejoicenow.nl
www.toetsalles.nl
www.verhoevenmarc.be en enkele andere
Wie leest wat er op deze websites staat vermeld, zal in verwarring worden gebracht. Dat zal met name gebeuren als men niet eerst zelf de website, de 12 stappen, de materialen, de studies en de boeken van Celebrate Recovery heeft bestudeerd. Wie dat wél heeft gedaan zal al snel tot ontdekking komen welke gedeelten van de kritiek te maken hebben met de persoonlijke mening van de schrijvers en welke te maken hebben met laster.
Helaas gaat niet ieder gemeentelid bij het verzamelen van informatie op de juiste wijze te werk. Het gebeurt zelfs dat sommigen op internet uitsluitend op zoek gaan naar kritiek en laster, zonder ook maar enige tijd te besteden aan de inhoudelijke bestudering van het materiaal waar het om gaat. Het gevolg is angst, laster, chaos…. Precies het doel van degene die niet wil dat CR gestalte krijgt. Wie angstig is voor geestelijke strijd kan beter niet beginnen aan Celebrate Recovery.
Alhoewel mensen die zich eenmaal vastgebeten hebben in negatieve kritiek en laster zelden terugkeren op hun schreden, kan het zinvol zijn te informeren wat ze vonden van het artikel elders op deze website. Of van het onderzoeksresultaat van Stichting Promise. Als ze dat nog niet gelezen hebben, laat dat iets zien van het ontbreken van echte studie.
CR heeft afgelopen jaren Godzijdank een aantal mensen kunnen helpen aan een veilige plek binnen een lokale kerk. Een aantal van hun Persoonlijke Verhalen zijn elders op deze website te lezen.
Anderen kregen helaas te horen dat er (nog) geen kerk was in hun omgeving waar ze welkom waren. Zou satan er dan toch in slagen om door verwarring te zaaien, op zoveel plaatsen Gods werk te bemoeilijken?

B. Gedegen voorbereiding
Levend in een instant maatschappij, gaan we er ook vanuit dat we in Gods koninkrijk met zo min mogelijk inspanning maximaal resultaat willen behalen. Resultaten in de vorm van door God vernieuwde en veranderde levens. Persoonlijke Verhalen van oud deelnemers zoals er al vele tientallen op de website staan vermeld.
Deze oud deelnemers zijn ondersteund door zeer toegewijde christenen die na vier maanden voorbereiding minstens een jaar dienstbaar zijn geweest om het programma te faciliteren. Vier maanden voorbereiding (bidden, bestuderen, er zelf doorheen gaan) zijn absolute voorwaarden om op dit terrein als instrument in Gods hand dienst te kunnen doen. Wie denkt hier bochtjes te kunnen afsnijden, zal in de regel teleurgesteld worden. Maar wie tijd neemt voor een goede voorbereiding krijgt er veel voor terug: wie dient binnen CR mag op de eerste rij zitten en mag zien wat God aan het doen is in de levens van deelnemers.

C. Hebben mensen binnen de kerk dan ook problemen?
In iedere gemeente zitten heel veel mensen met verborgen problemen. Zeer gevarieerd van aard. En in tegenstelling tot lichamelijke ziektes, worden emotionele problemen, frustraties, codependency of verkeerde gewoonten vaak weggestopt. Het is immers makkelijk om te zeggen dat ‘het goed gaat’. En te doen alsof er niets aan de hand is. Daarmee wekken we de indruk dat er binnen de kerk op dit terrein maar weinig problemen zijn. En dat terwijl ieder mens emotionele wonden oploopt in dit leven. We leven immers in een gebroken wereld waarin we elkaar en soms ook onszelf beschadigen. Dat zijn problemen die, als ze niet opgelost worden, zich kunnen uiten in negatief gedrag, terugtrekking, schaamtegevoelens en gevoelens van eenzaamheid. En in ieder geval ook in: een geblokkeerd geestelijk leven.
Een gezonde kerk is een kerk waarin mensen niet veroordeeld worden, maar juist extra welkom zijn als ze herstel zoeken voor beschadigingen, verkeerde gewoonten en emotionele pijn. Een gezonde kerk biedt dan ook een discipelschaps programma aan waarin mensen in een veilige omgeving kunnen werken aan (herstel van) een gezond geestelijk leven. Dat doen ze onder leiding van de Heilige Geest samen met God en met elkaar. Er is er maar Eén die echt werkt binnen Celebrate Recovery …en dat is God zelf!!