De Droom

 

CR in Gorinchem?

Het is begonnen met een droom en een verlangen. Om af te tasten of het mogelijk is om in Gorinchem het CR programma aan te bieden. In het voorjaar van 2013 is onderstaand document opgesteld en verzonden naar kerken en individuele gelovigen. Er is in mei inmiddels een eerste infobijeenkomst geweest, die bezocht werd door 28 geïnteresseerden. Dat was voldoende basis om naar de volgende fase te gaan. Het is en blijft een geloofsavontuur; iedere stap kan pas gezet worden nadat de HEER de voorgaande stap heeft bevestigd! Onvoldoende respons, onvoldoende medewerkers, onvoldoende financiële ondersteuning, geen locatie kunnen vinden.... Het zijn allemaal obstakels waar we nog tegen op kunnen lopen .... En daarom: als het gaat gebeuren, ervaren we dat als wonder. We zien uit naar wat HIJ gaat doen. Neem even tijd om onderstaande droom te lezen

De droom!

Gorinchem. Het kruispunt van de A15 en de A27. Een stip op de kaart waar drie provincies elkaar raken. Nog net in de BibleBelt. Met een kerkgeschiedenis die bijna 500 jaar teruggaat. Het evangelie kreeg niet zomaar voet aan de grond in de regio Gorinchem: de martelaren van Gorinchem moesten hun getuigenis met de dood bekopen.

Gorinchem is nu een plaats met een regiofunctie voor de Alblasserwaard, de Vijf Heren-Landen en het land van Heusden & Altena. Met 22 kerken, waarvan het merendeel een streekfunctie heeft. Alles bij elkaar bezoeken elke zondag ongeveer 2500 mensen uit stad en regio één van deze kerken. Reden om dankbaar en blij te zijn?

Veel christenen zouden graag zien dat het Evangelie een grotere impact zou hebben in de samenleving. En in de levens van mensen. Natuurlijk gebeuren er mooie dingen: er komen mensen tot geloof en bekering, maar helaas niet in grote getale. Er zijn initiatieven om het Evangelie dichter bij de mensen te brengen. Kerkelijke initiatieven, interkerkelijke initiatieven. Dat moet zo blijven, maar is dit voldoende? Kunnen we daar tevreden over zijn?

Hoe zou Jezus eigenlijk reageren op de huidige situatie? Zou Hij enthousiast zijn over onze initiatieven en ons als gezamenlijke christenen een hart onder de riem steken en zeggen dat we op dezelfde voet verder moeten gaan? Hoe zou Hij zijn tijd doorbrengen en welke initiatieven zou Hij nemen wanneer Hij weer tijdelijk in ons midden zou wonen? Wat mij opvalt als ik het leven van Jezus en zijn omgang met mensen bestudeer, is dat Hij de mensen vaak daar ontmoet, waar ze zijn. Niet alleen letterlijk op locatie, maar Hij komt hen tegemoet op dat punt in hun geestelijke ontdekkingsreis waar zij zich op dat moment bevinden. Verschillende keren vraagt hij aan degene die Hij ontmoet: "Wat kan Ik voor je doen?" En als zij hem dan hun vragen, pijn, noden of frustraties vertellen, reageert Hij daarop.

Niet alleen in de samenleving van 2000 jaar geleden, maar ook in onze samenleving en in onze kerken zijn er veel mensen met pijn, moeiten en frustraties. Ze hebben negatieve levenservaring opgedaan, zijn gewond geraakt binnen relaties, hebben soms onverstandige keuzes gemaakt in hun leven en worstelen met emotionele pijn. Ze zijn beschadigd en hebben Jezus nodig! Waar kunnen zij terecht? Hoe komen we met hen in contact? Hoe speuren we de mensen op in onze kerken die worstelen met emotionele blokkades? Wat betekenen we als christenen voor mensen in de samenleving die op zoek zijn naar heling, herstel en antwoorden op hun vragen? Hebben we daar een plek voor?

 
Onze droom!!

Waar wij van dromen, is dat we als christenen uit de regio Gorinchem een plaats kunnen bieden, waar we mensen 'vrijblijvend' laten kennismaken met Jezus Christus, als Redder, als Genezer, als Iemand die kracht heeft om zonden te vergeven, Iemand die hoop en herstel geeft. En uitzicht op een leven, zoals God het heeft bedoeld. Onze droom is dat we een plek creëren, waarin mensen in een veilige omgeving hun problemen kunnen delen, hun tranen de vrije loop kunnen laten, met elkaar kunnen bidden, samen Zijn woord bestuderen, en elkaar helpen bij het stap-voor-stap ontdekken wie Jezus is en wat het betekent om Hem volgen. Een plek waar sprake is van vergeving schenken en vergeving ontvangen, een plek van hoop. Een plek waar Gods Geest zijn werk doet en daardoor levens zullen veranderen en vernieuwen.

Wij geloven dat het kan! Het gebeurt al op veel plaatsen in ons land en daarbuiten. Onze droom is dat we een gezamenlijke plaats creëren, waarvan zowel mensen binnen de kerk als mensen buiten de kerk zullen herkennen dat Gods Geest daar aan het werk is!

Onze droom is dat christenen in de Gorkumse regio het programma Celebrate Recovery zullen gaan opstarten. Dat is een bijbels herstelprogramma ondersteund met een discipelschaps programma. Zoiets kan alleen maar tot stand komen als we de handen ineen slaan. Als christenen uit verschillende kerken en groepen elkaar de hand reiken en een visie ontwikkelen om een dergelijke plek te creëren. Als we bereid zijn om ervoor te bidden en ervoor te gáán. Vanaf eind 2013 lijkt het erop dat we met elkaar deze droom stap voor stap mogen gaan realiseren!