De opstartfase

Voor het uitvoeren van het CR programma zijn veel mensen nodig. Het is een programma met wekelijkse bijeenkomsten, met uitzondering van vakanties en feestdagen. Dit betekent niet dat iedere medewerker elke week aanwezig moet zijn, voor sommige bedieningen geldt dat ze bij toerbeurt kunnen worden uitgeoefend.

De stappen die wij in Gorinchem hebben gevolgd:

Stap 1.
Mei 2013. Algemene infobijeenkomst voor kerken en individuele belangstellenden.
Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Stap 2.
September 2013. Begin van een serie van vijf vrijblijvende kennismaking's bijeenkomsten.
Potentiële belangstellenden en medewerkers kunnen op vijf dinsdagavonden, in de periode van september tot en met november, vrijblijvend kennismaken met het CR programma. Op deze manier kunnen zij aftasten of ze bereid zijn om mee te gaan werken.

Deze avonden zijn inmiddels afgerond.

Stap 3.
November 2013. Na afloop van stap twee wordt de balans opgemaakt. Als er voldoende medewerkers gevonden worden die één jaar beschikbaar willen zijn, zal worden overwogen om CR daadwerkelijk te gaan starten. Als er onvoldoende medewerkers zijn, zal het plan gecanceld worden.

Er zijn zoveel mensen enthousiast geworden, dat we hebben besloten om Celebrate Recovery vanuit Gorinchem gestalte te gaan geven.

Stap 4.
November 2013
Gebedsteam opstarten
Informatie naar kerken in de regio
De zoektocht naar een geschikte locatie is inmiddels afgerond; Gemeente "De Ark" aan de Kennelweg heeft gastvrij onderdak aangeboden.
Zoektocht naar sponsoring

Stap 5.
De daadwerkelijke start van CelebrateRecovery zal plaatsvinden op D.V. dinsdagavond 4 februari 2014. Klik op deze pagina voor meer informatie over de startbijeenkomsten begin 2014.