Startbijeenkomst

CelebrateRecovery nu ook in Gorinchem!!

Opening 4 februari a.s.

Binnenkort is Gorinchem een nieuw initiatief rijker. Op dinsdag 4 februari start een interkerkelijk team met bijeenkomsten van het programma Celebrate Recovery. Celebrate is een programma wat gericht is op herstel en genezing van pijnlijke levenservaringen, frustraties of verkeerde gewoonten.

Dat betekent dus eigenlijk dat de deelnemers een dwarsdoorsnee van de kerk en ook een dwarsdoorsnee van de samenleving zijn. Velen ervaren het leven nu eenmaal als moeilijk. Dat is niet zo verwonderlijk want we leven immers in een onvolmaakte wereld. Mensen kwetsen elkaar en bezeren elkaar. Ondanks goede voornemens lukt het ons vaak niet om met een proces van herstel te beginnen.

CelebrateRecovery is gebaseerd op Bijbelse waarden en uitgangspunten die zijn vormgegeven in een 12 stappenplan. De achterliggende principes zijn gebaseerd op de zgn. Bergrede van Jezus. De wekelijkse samenkomsten, waarin afwisselend tijd is voor persoonlijke verhalen, Bijbelstudies en groepsgesprekken, zijn het hart van de beweging. Meer dan veertigduizend kerken wereldwijd hebben al de nodige ervaring opgedaan; 23 daarvan bevinden zich in eigen land. Deelnemers van Celebrate Recovery getuigen van de positieve veranderingen in hun leven. Op de website staan persoonlijke verhalen van mensen die aangeven hoe ze zijn geholpen bij het omgaan met hun teleurstellingen, verdriet of verkeerde gewoonten. Ze zijn tot geloof gekomen of hebben ervaren dat hun relatie met God zich heeft verdiept.

Vanaf 4 februari 2014 kunnen belangstellenden vrijblijvend komen kijken in Gorinchem. Iedere dinsdag vanaf 19.30 uur is er koffie en om 19.45 uur begint de bijeenkomst; Kennelweg 14, Gorinchem..

Speciale Openingsbijeenkomst.

De openingsbijeenkomst is bedoeld voor hen die willen aftasten of het programma mogelijk iets voor hen zou kunnen betekenen, maar ook predikanten, voorgangers en andere belangstellenden zijn welkom op de eerste avond (4 febr.). Die staat in het teken van de kennismaking. Naast een Bijbelstudie rondom het thema "Ik heb geen probleem" en een uitleg over het programma, zal ds. C. van Velzen uit Lelystad een openingswoord spreken. Als voormalig directeur van EO-Nazorg en voorganger van een grote gemeente, heeft hij inmiddels de nodige ervaring opgedaan met Celebrate Recovery. Op deze avond zal hij vertellen waarom hij van mening is dat het Celebrate Recovery programma een waardevolle bijdrage kan bieden aan gemeenteleden en aan de samenleving.

Na afloop is er een hapje en een drankje beschikbaar, kunt u kijken op de boekentafel en kennismaken met de mensen die Celebrate Recovery in Gorinchem vorm zullen gaan geven.